Title Image

İK’nın Dijital Yolculuğu #1 – “İK’da Dijital Dönüşüm”

İK’nın Dijital Yolculuğu #1 – “İK’da Dijital Dönüşüm”

#1 İK’DA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Gelişen teknoloji ile birlikte dijitalleşen dünyada artık İK departmanları da bu dijital dönüşüme ayak uyduruyor. İş süreçlerindeki dijitalleşme, şirketlerin hem dijital organizasyon yapılarına ulaşmalarına hem de daha dinamik olmalarına ve global ölçekte bağlantı kurmalarına da olanak sağlıyor. Ve bunlar olurken ister istemez İK’nın da rolü değişiyor, bu dijitalleşmeye ayak uydurmaya çalışıyor. Çünkü değişim ve dönüşüm ile birlikte hem aday/çalışan profilleri hem de adayların/çalışanların beklentileri de değişiyor. Adapte olamayan İK Departmanları’nın işleri gerçekten çok zor…

Mobil Uygulamalar ve Robotik Teknolojiler Yolda

Günümüzde İK’cıların sadece seçme ve yerleştirme süreçlerinde dijitali kullanmaları beklenmiyor bununla birlikte çalışanların yönetiminde ve gelişiminde de dijital dünyanın imkanlarından faydalanmaları bekleniyor. İş süreçleri bir dönüşümün içerisindeyken İK’dan da bu dönüşüme hızlıca adapte olması bekleniyor. Dolayısıyla bir an önce İK Departmanları süreçlerini dijital ortamlara aktarıp oradan işleyiş gerçekleştirilmeli. Çünkü geleceğin İK’sında mobil uygulamaları ve robotik teknolojileri görebiliyoruz.

Özelikle iş süreçlerinin mobilleşmesi ile birlikte dokümantasyon, etkinlik ve anket yönetimi ve iç iletişim, çalışan memnuniyeti/bağlılığı vb. çalışmalar mobil uygulamalarda push notification’ı (bildirimler) da kullanarak daha efektif sonuçlara ulaşılabiliyoruz. PwC’nin 2015 yılında küresel çapta 650, Türkiye’de ise 56 kurumdan üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirdiği “İnsan Kaynakları Teknolojileri Araştırması”nın sonuçlarına göre insan kaynakları süreçlerine mobil teknolojileri dahil eden kurumlar dünyada %70’lik bir orana sahipken Türkiye’de bu oran %57.

Yapay zekanın ve robotik teknolojilerin insan kaynakları departmanına otomasyonu ile birlikte de chat botlar da hayatımıza girmeye başladı. Seçme ve yerleştirme, iç iletişim, eğitim, oryantasyon vb. iş süreçlerinde daha az işgücü ile birlikte daha hızlı, verimli ve neredeyse hatasız sonuçlara ulaşabileceğiz.

Dijitalleşmede Yol Haritası

Dijitalleşmeye adım atılırken mutlaka şirketin vizyon, misyon, değerleri ve stratejisine uyumlu adımlar atmalıyız. Hatta belki bu alanlarda de bir değişim ihtiyacımız olduğunu fark da edebiliriz. Dijitale ulaşmak için bizlere ne gerekli olduğunu ve gelecekte şirketimize ne gibi etkiler doğuracağını da masaya yatırmakta fayda var.

1) Tepe Yönetimin Desteği: Her süreçte olduğu gibi İK’nın dijitalleşmesinde tepe yönetim desteğini es geçemeyiz. Yönetim desteği ile kurgulandığında stratejik bir ortak olarak da dijital İK departmanını konumlandırmış oluruz.

2) İK ve IT İşbirliğinin Sağlanması: Süreç entegrasyonu ve yalın bir yönetim kurgusu için iki departmanın paydaş olarak bir arada çalışması önemli. IT, hem mobil entegrasyonu hem de tek bir platform altında sistem ve iş süreçlerinin yürütülmesinde bize yol gösterici olacaktır.

3) Geleneksel ve Dijital Kanalların Örtüşmesi: Güçlü bir işveren markası yaratmada ve devam ettirmede bu iki kanalın aynı dili konuşmasını ve adaya/çalışana özel kişisel deneyim sunmasını sağlamalıyız.

4) Bilginin Etkin Kullanımı: Veri depolanması ve analiz edilmesi bilginin etkin kullanılması için daha da değerli hale geliyor. Dolayısıyla sistemler kurmak ve geliştirmek kritik öneme sahip. Hatta çok büyük yapılarda İK departmanında iş zekası uzmanlarının da çalışabileceğini söyleyebiliriz.

Not: Ogoo’nun blog sayfasına yazmış olduğum yazıyı sizlerle de paylaşmak isterim. 2016 Ekim ayı itibariyle yazmış olduğum yazılar blog sayfalarında yayımlanmaktadır. Yazılarım Dijital İK kategorisinde yer almakta olup, hepsine oradan da ulaşabilirsiniz.  Ogoo Blog sayfası için: http://blog.ogoodigital.com/

 

 

Keyifli okumalar…

 

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz