Title Image

Pazarlamanın İşveren Markası Sürecine Adaptasyonu / Segmentasyon

Pazarlamanın İşveren Markası Sürecine Adaptasyonu / Segmentasyon

işveren markası

İşveren markası aslında insan kaynaklarının pazarlamasıdır. Pazarlamanın bileşenleri ile işveren markasının bileşenleri ortaktır. Dolayısıyla pazarlama faaliyetlerini kullanılarak kurumlar işveren markalarını oluşturduklarını söyleyebiliriz.  Hangi hedef kitleyi tercih ettiğiniz, hangi yollarla o hedef kitleye nasıl ulaşacağınız, hedef kitlenin beklentilerinin analizi ve o beklentilere ilişkin aksiyon alınması süreci tıpkı pazarlamada olduğu gibi işveren markasında da analiz edilir.

Bu analiz sürecinde de pazarlamada olduğu gibi işveren markasında da segmentasyon yapılır.

Lara Moroko’nun ve Mark Uncles’in 2009 yılında Brand Management Dergisi’nde yayımlanan Employer Branding and Market Segmentation isimli makalesinde işveren markası segmentasyonu şu şekilde ele alınmıştır:

Segmentasyon temeli gözlemlenebilen faktörler ve gözlemlenemeyen faktörler olarak ele alınıyor. Gözlemlenebilen faktörlere yaş, uzmanlık, iş türü, kalıcılık, çalışan yaşam döngüsü, görev süresi, fiziksel lokasyon girerken; gözlemlenemeyen faktörlere kariyer odaklılık, istenen kariyer faydaları ve hayat evresi giriyor. Segmentasyon seviyesi de örneklerle açıklanıyor.

  • Yaş: Baby Boomers, X kuşağı, Y kuşağı
  • Uzmanlık: Yeni mezun, genç yönetici, uzman yönetici, yönetim kurulu üyesi
  • İş türü: Teknik, müşteri odaklı, destek hizmetler, mavi yaka
  • Kalıcılık: Sürekli, sözleşmeli, geçici
  • Çalışan yaşam döngüsü: Başvuru yapan aday, yeni başlayan, mevcut çalışan, mezun
  • Görev süresi: kısa, orta, uzun vade
  • Fiziksel lokasyon: Merkez ofis, yan kuruluş, şehir-ülke-bölge
  • Kariyer odaklılık: Endüstri, şirket
  • İstenen kariyer faydaları: Güvenlik, istikrar, öngürülebilirlik, öğrenim, profesyonel gelişim, esneklik, ücret
  • Hayat evresi: Genç bekar, çalışan aile üyesi, emeklilik öncesi, yarı emekli

Segmentasyon yapılırken kurum adaylar, mevcut çalışanlar ve ayrılanlar için ayrı gruplar oluşturabilir. Ya da bunlara ilişkin alt gruplar da oluşturulabilir. Gruplar oluştururken aynı beklentilere sahip kişilere göre gruplar segmente edilir. Ve segmentlere göre politikalar, stratejiler geliştirilebilir.

Devamı gelecek…

Pazarlamanın İşveren Markası

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com

Bir Yorum Yaz