Title Image

Ne Kadar Kolay Anlaşırsak O Kadar Kolay Çözeriz

Ne Kadar Kolay Anlaşırsak O Kadar Kolay Çözeriz

İç İletişim

Kurumlar çalışanlarıyla ne denli güçlü bir iletişim ağı kurabilir ve bu ağı ne kadar sağlam tutabilirse başarıyı o denli kolay yakalar. Günümüzde geleneksel iletişim kanallarının yanı sıra dijital iletişim kanallarının da kurumların gündemine hızlıca girdiğini görüyoruz. Bunun nedeni içerideki iletişim ağını güçlendirmenin kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasını, yani başarıyı yakalamasını kolaylaştırdığının fark edilmesidir.

Çalışanlar; neyi, nasıl ve neden yaptıklarını, kendilerinden neler beklenildiği, amaçları, hedefleri, kurum içindeki yerlerini, kurumun durumunu, faaliyetlerini, etkinliklerini ve çalışma düzenlerini oluşturan daha birçok şeyi bilmek isterler. Bunların cevaplarını ancak ve ancak iç iletişim kanallarıyla çalışanlarınıza aktarabilirsiniz.

Sadece finansal başarıya sabitlenen, iç iletişimin önemini fark etmeyen kurumları ne yazık ki kötü son bekliyor…

İşte Kanıtı!

İç müşteri mutlu ve tatmin olduktan sonra dış müşteri de bunu yakalamak zor olmayacaktır. Bunun için de öncelikle çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığı artırılmalıdır. Bilgi sağlayıcı, etkileyen, öğreten ve birleştiren bir iç iletişim ağı kurulmalıdır. Çünkü uzun vadede başarı, verimlik, karlılık hedefleniyorsa bunu kötü iç iletişimle yakalamak mümkün olmayacaktır.

1988 yılında Almanya’da yapılmış olan bir araştırmaya göre işlerinden memnun olan çalışanların %82’si kendilerini kurumları hakkında her zaman için “çok iyi” bilgilendirilmiş olarak hissetmektedirler. Buna karşın işinden memnun olmayan kişilerin %77’si kurumlarından yeterli bilgi alamadıklarını vurgulamışlardır.

Fortune Magazin’e göre, Amerika’da ‘’Top 200 En Beğenilen Şirket’’, iletişim bütçelerinden kayda değer bir kısmını -% 50’den daha fazla- çalışan iletişimine ayırıyorlar.

Avrupa İş iletişimi Derneği’nin yaptırdığı bir ankete katılan 5.000 iletişimciye göre iç iletişimin başarıya katkısı %79 seviyesinde.

Deloitte’un Amerikalı CEO’lar arasında yaptırdığı bir diğer araştırmaya göre ise, kendilerine insan kaynaklarının hangi işlevinin başarı getirdiği sorusunda %95 oranında katılımcı “etkili iç iletişim” olarak cevap veriyor.

“Her insanın sinir sistemine sahip olduğu gibi, her şirket de bir bütün hareketlerini koordine eden bir iç iletişim sistemine sahip olmalıdır”. Bill Gates

İç İletişimin Amacı:

 • Çalışanlarca kurumsal amaçların, hedeflerin, politikaların bilinmesi
 • Çalışanlarca iş süreçlerinin öğrenilmesi
 • Kurumsal kültürün yaşatılması
 • Çalışan ve çalışan, kurum ve çalışan, yönetici ve çalışan arasında iki yönlü iletişimin sağlanması
 • Çalışanların önemli günlerini ve anlarını (evlilik, doğum, cenaze, başarı, sağlık vb.) tüm çalışanlarla paylaşılması, aidiyetin ve aile ortamının yaratılması
 • Kurumun etkinliklerinin, haberlerinin, kararlarının, başarılarının paylaşılması
 • Yenilikçi ve yaratıcı kurum ikliminin oluşturulması
 • Çalışanlara insan kaynakları süreçlerinin aktarılması
 • Çalışanların kurumu temsil etme yetilerinin artırılması
 • Kurum içerisinde bağımsızlığın ve kopukluğun engellenmesi ve çalışanların kurumun bir parçası olarak kendilerini hissetmesi
 • Çalışanların kendini değerli hissetmesi
 • Çalışan motivasyonu, memnuniyeti ve bağlılığın artması

Not: Ogoo’nun blog sayfasına yazmış olduğum yazıyı sizlerle de paylaşmak isterim. 2016 Ekim ayı itibariyle yazmış olduğum yazılar blog sayfalarında yayımlanmaktadır. Yazılarım Dijital İK kategorisinde yer almakta olup, hepsine oradan da ulaşabilirsiniz.  Ogoo Blog sayfası için: http://blog.ogoodigital.com/

Keyifli okumalar…

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz