Title Image

Mutluyum İşimden De Memnunum!

Mutluyum İşimden De Memnunum!

mutlu

Akademik dünyaya ilgimden dolayı sık sık tezleri, makaleleri ve bildirileri  incelerim. Bugün yakın arkadaşımın da dahil olduğu Örgütsel Davranış Kongresi’nde de yer alan bir bildiri ile karşılaştım.

Doç. Dr. Soner Taslak, Öğr. Gör. Makbule Hürmet Çetinel ve Öğr. Gör. Başak Nur Araslan’ın ele aldığı “Mutluyum İşimden De Memnunum: Öznel ve Psikolojik İyi Oluşun Çalışanların İş Tatminine Etkisi” adlı bildiride öznel ve psikolojik açıdan mutlu olan çalışanlar işlerinden gerçekten memnun mudur? araştırılmış.

Gerçekten de her zaman iş tatminin yüksek olan çalışanların daha verimli ve yüksek performansta çalıştığını, örgütsel ve duygusal bağlılıklarının da yüksek olduğunu, iş devamsızlığının daha az olduğunu hep dile getiririz ve yapılan araştırmaların da sonuçları hep bu yönde olmuştur.

iyi oluş

*Bu arada öznel iyi oluş, kişinin kendi kendisini kontrol etmesi, kendine karşı olumlu bir benlik saygısı ve iyimser bir bakış açısı geliştirmesi iken psikolojik iyi oluş ise olumlu duyguların olumsuz duygulara baskın olmasıdır.

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken noktalar:

  • Çalışanların içsel tatminlerinin dışsal tatminlerinden yüksek olduğu bulgulanmıştır.
  • Araştırmaya katılan çalışanların başarı, tanınma veya takdir edilme, işin kendisi, işin sorumluluğu, yükselme ve terfiye bağlı görev değişikliği gibi işin içsel niteliğine ilişkin öğeleri içeren içsel tatminlerinin, işletme politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici ve astlarla ilişkiler, çalışma koşulları, ücret gibi işin çevresine ait öğelerden oluşan dışsal tatminlerinden yüksek olduğu görülmektedir.
  • İçsel tatmini etkileyen psikolojik ve öznel iyi oluş alt boyutlarından kendini kabul, pozitif duygulanım ve özerkliğin içsel tatmin üzerindeki birlikte etkisi anlamlı bulunmuştur.
  • Dışsal tatmini öznel iyi oluş alt faktörlerinden yaşam doyumunun açıklayıcılığının yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir.
  • Kişinin yaşamdan aldığı doyum, olumlu ya da olumsuz duyguları yaşama sıklığı, kişinin iş yaşamını da etkilemektedir.

Yaşamımızda iyi yaşamak, mutlu olmak, huzurlu olmak ve keyif almak isteriz ve bunların olması için de çaba sarf ederiz. Özel hayatımızla da çalışma hayatımızı ayırmamak gerekiyor. Özellikle minimum 8 saatini iş yerinde geçirirken ayrı tutmak imkansız hale geliyor. Bütün zorluklara rağmen amacımız mutlu olmak değil mi? İyi oluşumuz, kendimizi iyi hissetmemiz zaten işimizde de mutlu ve huzurlu olduğunda tamamlanacaktır. İş hayatını ve sosyal hayatı bir bütün olarak ele aldığımızda iyi olmak için bunu hissedebilmek için hem öznel hem de psikolojik iyi oluşun olumlu olması gerekiyor. 

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz