Title Image

Yöneticinin Yönetimi

Yöneticinin Yönetimi

 Değerli Hocam Prof. Dr. İsmet Barutçugil’in Yöneticinin Yönetimi kitabı okunması gerekenler listenizde muhakkak yer almalı. İsmet Barutçugil’in kitapları ile üniversitede iken tanışmış daha çok teorik kitaplarını okumuştum. Ama bu kitap size yol gösterecek, uygulayabileceğiniz bilgilere ulaşacaksınız ve ufak alıştırmalarla kendinizi değerlendireme şansı yakalayabileceksiniz.

Yöneticilik becerisini geliştirmek isteyen herkese tavsiye ediyorum.

yöneticinin yönetimi

Kitap 10 bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm: Kimsiniz? Kendinizi Ne Kadar Tanıyorsunuz?

2. Bölüm: Kim Olmak İstiyorsunuz?

3. Bölüm: Amaçlarınız, Planlarınız ve Kariyeriniz

4. Bölüm: Etkileşim ve İletişim Becerileriniz

5. Bölüm: Becerileriniz ve Başarılarınız

6. Bölüm: Çalışanlarınızla İlişkileriniz

7. Bölüm: Kişisel Gücün Geliştirilmesi ve Kullanılması

8. Bölüm: Stres Yönetimi

9. Bölüm: Zaman Yönetimi

10. Bölüm: Liderlik ve Duygusal Zeka

Genel olarak;

Birinci bölümde kendinizi tanımanın yollarından, kariyer hedeflerlerinin bellirlenmesinden, kişisel SWOT analizinden bahsediliyor.

İkinci bölümde kişisel imajdan, imajınızı etkileyebilecek tutum ve davranışlardan bahsediliyor.

Üçüncü bölümde amaçları planlama ve hedeflere nasıl ulaşılabileceğinden, amaçlarla yönetimden, kariyeri planlamak ve yönetmekten, kariyer geliştirmenin yollarından bahsediliyor.

Dördüncü bölümde ilişkiyi geliştirmek ve korumaktan, iletişim engellerinden, iletişim tekniklerinden, eleştiri kültüründen, iletişim tarzlarından, etkili iletişimin nasıl kurulacağından bahsediliyor.

Beşinci bölümde etkili yönetim becerilerinden, yönetsel becerilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden, yönetsel becerilerden, karar alma sürecinden, yaratıcı ve başarılı nasıl olunabileceğinden, başarıyı engelleyen nedenlerden, korkulardan kurtulma yollarından bahsediliyor.

Altıncı bölümde çalışanların beklentilerinden ve bazı yöneticilerin davranışlarından, ekip yönetiminden, ekip içindeki ilişki modellerinden, çalışanların motivasyonundan, alışanlarla ilgili ön yargılardan, çalışanlara koçluk ve danışmanlık yapmaktan, yöneticinin yönetici yetiştirmesinden bahsediliyor.

Yedinci bölümde yöneticinin gücünden, kişisel liderlikten, farklılıkları yönetmekten, müzakere nasıl edileceğinden, değişimi yönetmekten, tutum geliştirilmesinden bahsediliyor.

Sekizci bölümde stresin belirtilerinden ve nedenlerinden, strese olan tepkilerden, stresin kaynaklarından, stresle baş etme yollarından bahsediliyor.

Dokuzuncu bölümde zaman yönetminden, zaman kullanımının analizinden, önceliklerin nasıl belirlenebileceğinden, işkoliklikten bahsediliyor.

Onuncu bölümde liderlik yaklaşımlarından, liderlik rollerinden, duygusal zekadan, liderlik tarzlarından bahsediliyor.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz