Title Image

Yetenekli Personelin İşe Alım Sürecine Firma Örnekleri

Yetenekli Personelin İşe Alım Sürecine Firma Örnekleri

İnsan kaynaklarında yetenek yönetimi oldukça gündemde olan konulardan biri. Firmalar yetenekli çalışanları kendi bünyelerine dahil etmek istiyorlar. Peki yetenekli çalışanlar nasıl işe alınacak? Bu konuyla ilgili Nihat Geniş ve Metin Usta’nın “Yetenek Yönetimi ve Yetenekli Personelin Bulunması ve İşe Alımı” çalışmalarında yer verdiği Ritz-Carton Otelleri ve  Wal-Mart Firması örneklerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ritz-Carton Otelleri

Ritz-Carton otellerinin genel müdürü Mark De Cocinist’e göre; anahtar doğru insanı seçmekle başlıyor. İşe alım süreçlerinin yetenek ve kişisel  değerler üzerine odaklandığına değinen genel müdür bunun nedeninin öğretilemeyecek bazı konuların olmasına bağlıyor. Kişilerin temalarına odaklandıklarını anlatan Mark De Cocinist’e nelerden keyif aldıkları, amaçlarının neler olduğunu, nelerin onları motive ettiğini, seçim aşamasında öğrenmeye çalıştıklarını anlatıyor. Kişiyi işe alırken gerçekten insanlarla iletişimden mutluluk duyan ve onlara yardımcı olmaktan keyif alacak kişileri bulmaya çalıştıklarını anlatıyor. Yetenekli personelin işe alım aşamasını şöyle anlatıyor; pozisyona başvuran adaylar öncelikle İK birimi ile görüşüyorlar, eğer bu aşamayı geçerlerse bölüm yöneticisiyle işle ilgili gerekli becerileri öğrenmeleri amaçlı 2. mülakatı uyguluyor ve en son mülakat genel müdür ve bölüm müdürü ile birlikte oluyor. Yani bizde işe alım bir grup kararıdır. Genel müdür tüm eleman alımlarında son görüşmeye katılıyor çünkü bu yolla çalışanlara, yetenekli elemanlara değer verdiğimizi vurgulamaya  çalışıyoruz. Özellikle Çin’de yetenekli personel bulmanın zor olduğuna değiniyorlar ancak bizim yetenek bankalarımız mevcut ve bu havuzdaki personeller pozisyon için bekliyor. Üniversiteden stajyerlerimiz var. Bunlar birkaç haftalık stajyer olarak çalışabiliyorlar ayrıca başkalarını bize tavsiye eden bir grup çalışanımızda mevcut. Bu nedenle pozisyonları yetenekli insanlarla doldurmakta zorluk çekmiyoruz. Kişileri işe alırken uzun dönemli çalışma fırsatımız olabilecek adaylara eğiliyoruz. Kişilere sorduğumuz gelecekle ilgili sorulara verdikleri yanıtlarla doğru kişiyi belirlemeye çalışıyoruz.

Wal-Mart Firması

Her şey iyi kişilerin işe alımıyla başlıyor. Sam Walton kendilerine çalışanların özel eğitim programlarının müşteri odaklılık ve iyimserlik gibi konulara yönelip yönelmediğini, sorunlara neden bu özellikleri barındıranları işe almıyoruz ki diye yanıt vermiştir. Kendilerinin daha çok teknik beceri ve işyeri davranışlarını gelişmeye yönelik eğitimlere önem verdiklerini bunun dışındaki özellikleri işe yetenekli personelin alınmasında zaten aradıklarını dile getirmişlerdir. Yetenek yönetimi konusunda işgücü devir oranlarının yükselmesi sonucu başladıklarını dile getiren Sam Walton bunu azaltmak için ilk olarak kaliteli, yetenekli personelin işe alımıyla işe başladıklarını belirtmiştir. Öncelikle işe alım stratejileri üzerine odaklandıklarını belirten Wal-Mart yöneticisi işgücü devrinin işe alımla birlikte başladığının farkına vardıklarına değiniyor. Ancak o güne kadar işe alım sürecine yeterli özeni göstermediklerini söylüyor. Yaptıkları araştırmada işi bırakma eğiliminin genellikle ilk 90 gün içinde, farklı bir alanda çalışmak veya çalışanların iş karmaşası yaşamalarından dolayı rastladıklarını anlatan Sam Walton bu nedenle işe alımda eğitim ve referans kontrolüne harcadıkları çabanın bir kısmını kişilerin geçmiş bilgi ve deneyimlerine neden kaydırmadıklarını kendilerine sorguladıklarını değiniyor. Böylelikle özellikle işin yapılmasında gerekli olan bilgi ve beceriler hakkında bilgi sahibi olup daha doğru insanı işe alabileceklerine değiniyor.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz