Title Image

Yaratıcı ve İnovatif Çalışanlar Olmak

Yaratıcı ve İnovatif Çalışanlar Olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

Kariyer.net’in 10. kat eğitimlerine bu ay departmanımızda bulunan tüm çalışma arkadaşlarım bir eğitime katılıyor. İlk olarak çalışma arkadaşım Tuğçe Soner’in katılmış olduğu Rana Çakar’ın “Yaratıcı ve İnovatif Çalışanlar Olmak” adlı seminerinden ekiple paylaştığı notlarını sizlerle paylaşmak istedim. Tuğçe’ye bir kez daha teşekkür ederim. Her ay  seçtiğimiz bir eğitime gidiyor olacağız, sabırsızlıkla önümüzdeki cuma gideceğim semineri bekliyorum 🙂

 

Neden İnovasyon:
Var olabilmek için, iş yaşamında “survive” edebilmek için, farklılık yaratmak ve aynılaşmayı kırmak için inovatif – yenilikçi olmak gerekir.
 

Yeni Dünyada Neler Var?

  • Dijitalleşme ve internet
  • Yeni iş modelleri
  • Yeni sektörler
  • Yeni teknolojiler
  • Sanal ve global şirketler

 

İnovasyon yapılar ve bireyler içerisinde bir proje olarak değil bütüne yayılmış bir kişilik olarak benimsenmelidir.
 

İnovasyon Nedir?
Mevcut bir ihtiyacı veya sorunu gidermek amacıyla sunulan farklı bir çözüm yaratmak yada müşteri tatminine dayalı yeni kaynaklar yaratmak.
 

Yaratıcılık – İnovasyon İlişkisi
Yaratıcılık yeni fikirleri oluşturma süreciyle ilgiliyken inovasyon bu yeni fikirlerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecine odaklanır.
İnovasyon yaratıcılık ile başlar.
 

Yaratıcılık Nedir?
Başka kişiler ile aynı şeye bakmak ama farklı olanı görmektir.
 

İnovatif Şirket Nasıl Olmalı?
İnovatif şirket olabilmek için aşağıdaki adımları uygulamak gereklidir.
Yöneticilik ve Liderlik: Yeniliği teşvik eden, liderlik tarzını uygulamaya yönelik rol model alan, motivasyon ve destek sağlayan yöneticiler olmak.
Organizasyonel Yapı: Yenilikçiliği organizasyonun tüm üye ve yapılarına entegre etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Ödül Stratejileri: Yeniliği kabul gören, teşvik edilen bir yetkinlik olarak görmek ve üretilen sonuçları performans yönetiminin bir parçası haline getirmek ve ödüllendirmek gereklidir.
 

İnovasyon Türleri:

  • Ürün ve hizmet yenilikleri
  • Süreç yenilikleri
  • Pazarlama yenilikleri
  • Organizayonel yenilikler

 

Ürün Yenilikleri: Tamamen yeni ya da önemli derecede geliştirilmiş bir ürün veya hizmetin sunulması.
Süreç Yenilikleri: Ürün veya hizmetlerin yapılış ve/veya sunuluş yöntemindeki yeniliklerin yapılması.
Pazarlama Yenilikleri: Ürün veya hizmetlerin müşteri ile temas aşamasında üretilen yenilikler.
Organizasyonel Yenilikler: İletişiminin ticari uygulamalarında işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yenilikler.

 

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz