Title Image

Yaratıcı İş Ortamına Nasıl Sahip Olunur?

Yaratıcı İş Ortamına Nasıl Sahip Olunur?

a competition concept, clouds with ladders on blue

Şirketlerin stratejileri doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmeleri ve bulundukları sektörde/pazarda lider olabilmeleri için yaratıcı bir iş ortamı oluşturmaları günümüz iş dünyasında zorunluluk haline geldi. Çağımızda değişimin öncüsü olunduğu takdirde başarı beraberinde geliyor. Yaratıcı iş ortamları sayesinde kurumlar, farklı fikirler geliştirerek AR-GE  ile ya yeni ürün ve hizmet bulacaklar ya da mevcut ürün ve hizmetlerini geliştirerek rakiplerine kıyasla farklılaşacak ve rekabet üstünlüğü kazanacaklar. Bu nedenle şirketler yaratıcı düşünmeyi teşvik edecek bir iş ortamını oluşturmalılar. Şirketlerin çalışma ortamı, kurum kültürü ve iklimi, değerleri, iletişim biçimleri, yöneticilerin liderlik tarzları ve üst yönetimin yapısı çalışanların yaratıcılıklarının azalmasında ya da artmasında önemli bir rol oynuyor.

 

Şirketler çalışma ortamında eğer yaratıcılığı geliştirmek istiyorlarsa katı hiyerarşiden uzak bir yönetimde, iç içe geçmiş ortak paydada buluşan görev tanımlarının olduğu ve takım çalışmasına ve geri bildirime imkân tanıyan, bilgi paylaşımına açık, katılımcı bir yönetim anlayışına sahip, değişim yanlısı, esnek yapıda bir şirket kültürü oluşturmalı. Oluşturulan şirket kültürü sayesinde de çalışanlar yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda cesaretlendirilmiş olacaklar ve çalışma ortamı içerisinde daha fazla iletişimde ve etkileşim bulunabilecekler. Böylelikle bireysel ve takım olarak yeni düşünceler üretebilecek ve bunları rahatça dile getirebilecekler.

 

Şirket kültürü aynı zamanda çalışan çeşitliğini de desteklerse çalışanlar yaratıcılıklarını daha fazla geliştirebilecek bir ortama da sahip olabilecek. Sadece belirli üniversitelerden mezun ya da sadece belirli sektörlerden kişileri şirketlerimize dâhil ettiğimizde birbirine çok benzer nitelikte ve yetenekte çalışanlara sahip oluruz. Değişik yeteneklerin bir arada bulunduğu bir çalışma ortamı ya da çalışma grupları oluşturulması daha farklı önerilerin, projelerin oluşmasına da katkı sağlayacak olup, çalışanların birbirlerinden beslenebileceği bir yapı ortaya çıkabilecek.

 

 

Yaratıcı şirket kültürünü kazandırmada liderlere de büyük görevler düşüyor. Üst yönetimim ve liderlerin mutlaka şirket içerisinde yaratıcılığı desteklemeleri ve buna uygun atmosferi oluşturmaları gerekiyor. İnsan kaynakları departmanı ile birlikte yaratıcılığı geliştirecek uygulamalar ve yöntemler üzerine beraber çalışılması önemli bir katma değer sağlayacaktır.  Öncelikle şirketler işbirliğine dayalı, katılımcı bir yönetim anlayışı ile birlikte çalışanların yaratıcı potansiyellerini açığa çıkaracak ve geliştirecek bir ortam hazırlayabilir; sonrasında ise şirketler çalışanların fikirlerinin önemsendiği ve hayata geçen fikirlerin ise ödüllendirildiği bir ortama dönüştürebilirler.. Özellikle son yıllarda inovasyona yatırım yapan şirketlerde öneri sistemlerine ciddi yatırımlar yaptıklarını görebiliyoruz. Yalnız gelen öneriler değerlendirilmezse ya da hayata geçen öneriler için çalışanlar takdir ve ödüllendirme süreci ile ödüllendirilmezlerse çalışanlardan gelecek önerilerin sayısında da zamanla azalma olacaktır. Turkcell’de “Çok İyi Bir Fikrim Var” öneri sistemi ile çalışanlar fikirlerini, önerilerini paylaşabiliyorlar ve değerlendirme sürecinde de öneriyi geliştiren çalışan yer alabiliyor. Bununla birlikte Turkcell’de İnovasyon Yönetimi Departmanı’nın da olması kurumun inovasyona verdiği önemi ortaya çıkarıyor. Bu öneri sistemi ile “E2E Communication Awards – En Stratejik Çalışan İletişimi Programı” ödülüne sahip olmuşlar. Öneri sistemi kurulduğu günden bugüne Turkcell’e 82,5 dolar katkı sağlamış.Turkcell dışında, İş Bankası’nın “Bir Teklifimiz Var”, DHL’in “Öneriyorum”, Arçelik’in “Fikir Bankası” isimli öneri sistemleri ile kurumlara ciddi bir katma değer sağlanmıştır.

 

 

Şirketler ayrıca yaratıcı iş ortamlarını da geliştirebilirler çünkü yaratıcı düşünce tasarlanabilecek ve öğrenilebilecek bir yetenektir. İnovasyona yatırım yapan şirketler,  organizasyon içerisinde yaratıcılığın gelişmesi için yaratıcılık eğitimine ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu eğitimlerde özellikle yeni fikirlere açık olma, fikirlerini rahat dile getirmeleri, değime adapte olma, farklı düşünme, beyin fırtınası için yaratıcılığı geliştiren eğitim teknikleri üzerinde yoğunlaşılıyor. Gerekli koşullar ve farkındalık sağlandıktan sonra çalışanlar uzmanlıklarına göre işine ve şirketine katkı sağlayacak fikirler üretiyorlar.

 

Eğitimle birlikte ofisin tasarımı, esnek çalışma imkanı, çalışan bağlılığı, kılık kıyafet özgürlüğü, inovasyon kulüpleri, Google, Facebook, Apple, Microsoft gibi şirketlerde olan eğlenceli iş ortamları yaratıcı düşünmeyi teşvik ediyor. Yaratıcı yetenekleri şirket bünyesine kazandırıp yaratıcı düşünceyi geliştirecek ortamlar yaratamayan şirketler ellerindeki yetenekleri de zamanla kaybedeceklerdir. Çalışanların yaratıcılığına, öneri geliştirmelerine imkân tanınmayan şirketlerin yaratıcılık konusunda ilerlemeleri de mümkün olmayacak.

 

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz