Title Image

güçlü işveren markası Tag

Neden Güçlü Bir İşveren Markası?

İşveren markası kavramı ile insan kaynakları departmanları, uygulamalarını ve politikalarını tekrar gözden geçirme eğilimine girdilerini söyleyebilirim. Aslında işveren markasında işin özü insan kaynakları politikalarının ve

İşveren Markası

  Şirketler yeteneklerin, yeteneklerse en iyi olduklarını düşündükleri şirketlerin peşinde