Title Image

Şirketlerde Mutluluğu Arttırmanın Formülü

Şirketlerde Mutluluğu Arttırmanın Formülü

Günümüzde şirketlerin birçoğu mutlu çalışanlara sahip olmanın hayali içerisindedir. Bu hayali gerçekleştirebilmek için de farklı yollar ararlar. Hatta çalışan mutluluğunun ne denli önemli olduğunu kavrayan şirketlerin ellerinde sihirli bir değnek olsa çalışanlarının memnuniyetlerini ve motivasyonlarını artırmak için ne lazımsa yapmak isterler. Çünkü artık büyük şirketler, liderler ve yöneticiler, başarı ve kar için mutlu çalışanlara sahip olmanın şart olduğunun farkındalar.

Mutlu çalışan her zaman işini daha çok sahiplenir ve bu da o çalışanın işinde sağlayacağı verimliliği artırır. Mutlulukla çalışan kişiyle sağladığı performans arasında mutlak bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca çalışanların mutluluğu direkt olarak müşteri mutluluğunun da belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Araştırmalar Yanılıyor Olamaz

  • ABD’de yapılan bir araştırmada; çalışanların %97’si motivasyonun verimliliklerine çok büyük etkisi olduğunu, %92’si motivasyonun firmalarına bağlılıklarını sağlayan kilit faktör olduğunu belirtmiştir.
  • Yine ABD’de yapılan bir araştırmada; çalışanların iş tatmininin yüksek olduğu şirketlerde, %38 daha yüksek müşteri memnuniyeti, %22 daha yüksek verimlilik ve %27 daha yüksek kar elde edildiği saptanmış.
  • Gallup tarafından 30 ülkede, 23 bin 910 şirkette ve 17 milyon çalışanın katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada; çalışan memnuniyeti yüksek olan şirketlerin daha karlı, daha müşteri odaklı, güvenli ve çalışanlarının bu şirketlerden ayrılma konusunda daha isteksiz olduğu saptanmış.
  • Son 25 yıl içerisinde çalışanların düşüncesi ve şirketlerin performansı arasındaki bağlantıyı saptamak için dünyanın 82 ülkesinde, 24 farklı sektörde, 1 milyondan fazla çalışan ve yöneticiyle birebir mülakatlar, yüz binlerce şirket üzerinde anket ve araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar kurumun gücünü çalışanlarının mutluluğundan ve bağlılığından aldığını, bunu sağlayan kurumların da üretkenlik, müşteri mutluluğu, kazanç ve çalışan bağlılığı konularında ciddi bir rekabet avantajına sahip olduklarını göstermektedir.

Kısacası araştırma sonuçları bize başarının etrafında mutluluk, memnuniyet ve bağlılığın döndüğünü söylüyor.

ŞİRKETLERDE MUTLULUĞU ARTIRMANIN FORMÜLÜ

1. Kurum İçi Samimi İletişim

Yukarıdan aşağıya bilgiler ne kadar doğru, şeffaf, ilk ağızdan iletilirse kurum içerisinde kopukluk ve bağımsızlık da o denli azalmaktadır. Çalışanlar, çalıştıkları şirketin ve işin amaçlarını, politikalarını, stratejilerini, yetkilerini, sorumluluklarını ne denli iyi bilirlerse o denli de başarılı olacaklardır. Hatta çalışanların birbirleriyle bütünleşmesi de etkin iletişim kanallarıyla çok daha kolay ve sürdürülebilirlik çerçevesinde sağlanacaktır. Bu nedenle çalışanlar özgürce, diledikleri zaman, istedikleri bilgilere ve paylaşımlara ulaşabilecekleri, birbirleriyle de kolaylıkla iletişime geçebilecekleri sistemler tasarlanmalıdır.

2. Liderlik ve Birlikte Hareket Etmek

Şirket yöneticilerinin, çalışanlarını motive edip, onlarla şeffaf ve etkin bir iletişim kurarak birlikte hareket etmeleri çalışan performansında artış sağlarken kuruma bağlılıklarını da artıracaktır. Ayrıca çalışanların gelişimi, motivasyonu ve mutluluğu için çalışmalar yapıp onlara ilham veren, yenilikleri takip eden bir profil çizen liderler istedikleri sonuca daha çabuk ve sağlıklı yaklaşmaktadır.

3. Kurumsal Paylaşımdan Sosyal Paylaşıma

Çalışanlar, yöneticiler ve departmanlar arasındaki paylaşım ve ilişkilerin iyi ve etkin bir noktada olması, çalışanların mutluluğu ve motivasyonu da artırmaktadır. Şirket içi etkinlik ve organizasyonlarla, ortak var olma ve paylaşım kültürü oluşturulması çalışanları mutluluğa bir adım daha yaklaştırmaktadır.

4. Çalışanın Kendini Ait Hissetmesi

Çalışanlar keyif alarak çalıştıkları, mutlu oldukları ortamlarda çalışmayı arzu eder ve böyle kurumlara kendilerini daha fazla ait hissederler. Hepimizin hayran olduğu Zappos, Google, Facebook, Microsoft vb. başarılı şirketlerde çalışma ortamına oldukça önem verildiğini söyleyebiliriz.

5. Çalışanı Merkeze Alan Yaklaşımlar

Günümüzde insan kaynaklarının en büyük hedefinin mutlu ve kuruma bağlı çalışanlar yaratmak olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla insan kaynakları departmanları tüm süreçlerini gözden geçirmeli ve çalışan odaklı politikaları hayata geçirmelidir. Kurumlar çalışanlarında değer yaratabilmek ve bu çerçevede amaçlarına ulaşmak istiyorsa öncelikle iyi kurgulanmış bir iç iletişim sistemine yatırım yapmalıdırlar.

6. Kurum Kültürünün Aşılanması

Her kurum kendi kültürüyle vardır ve kendi kültürünün sürdürülebilir olması için Intranet sisteminin uygulanması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Intranet, hem mevcut çalışanlar hem de kuruma yeni katılacak çalışanlarda paylaşımlar ve mutluluk üzerine inşa edilen kurum kültürüne çok daha kolay adapte olmalarına imkan tanımaktadır. Bu imkanın tanınması, kurumların insan odaklı bir yönetim anlayışına sahip olunduğunu da çalışanlarına gösterebilme imkanı sunmaktadır.

Not: Ogoo’nun blog sayfasına yazmış olduğum yazıyı sizlerle de paylaşmak isterim. Ekim ayı itibariyle yazmış olduğum yazılar blog sayfalarında yayımlanmaktadır. Yazılarım Dijital İK kategorisinde yer almakta olup, hepsine oradan da ulaşabilirsiniz.  Ogoo Blog sayfası için: http://blog.ogoodigital.com/

Keyifli okumalar…

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz