Title Image

PERYÖN – Asgari Ücret, Azami Belirsizlik

PERYÖN – Asgari Ücret, Azami Belirsizlik

asgari_ucret_artisi-600x330

PERYÖN tarafından 16 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan Asgari Ücret, Azami Belirsizlik çalışmasının daha çok kitleye ulaşmasını arzu ettiğimden blogumda da paylaşmak istedim.

Yapılan çalışma, Asgari Ücret’in net 1.300 TL olacağı üzerine yapılan tartışmalar ve hazırlıklardan, PERYÖN anketi sonuçlarının da katkısıyla oluşturulmuştur. Bu derlemeyi yapan ve yazan İdil Türkmenoğlu’na ve Prof. Dr. Erdem Özdemir’e; derlemeye katkıda bulunan Erkan Güngör’e, Cenk Akın’a, Esra Daver’e, Pınar Kalay’a, Meltem Kalender Öztürk’e ve Sevilay Pezek Yangın’a emekleri için teşekkür ederim.

Hepimizin bildiği gibi seçim vaadleri arasında en çok konuşulanlardan biri asgari ücretin artışı idi. Ve beraberinde işverenlerin bu artışı nasıl karşılayacağı belirsizliği şirketlerin gündemine yerleşti.Belirsizlik de hala devam etmekte ama hükümetin bir şekilde işverene destek olacağı da netlik kazandı. Ama bunun henüz nasıl gerçekleşeceğini bilmiyoruz.

Yapılan derlemenin sonuç ve önerilere yer vermek istiyorum, derlemenin tamamına ise yazının sonunda yer alan linkten ulaşabileceksiniz.

PERYÖN olarak öncelikle, herkesin insanca yaşamak için yeterli gelire sahip olması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Asgari ücretin artışı olumlu, ancak süreç dikkate alındığında mutlaka işletmeler açısından öngörülmez ve olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi gerekiyor.

  • Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenerek, asgari ücretin tamamının % 15’lik dilim içinde kalmasının sağlanmasını ve işveren yükünün bir nebze hafifletilmesi için asgari geçim indirimi dahil edilerek net 1300 TL rakamına ulaşılmasını gerekli görüyoruz.
  • SGK tavanına ilişkin yansımanın düzeltilebilmesi için ise Kanun değişikliği gerekli görünüyor: 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre, “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır”. Tavan net şekilde kanunla belirlendiğine göre, değişiklik de ancak kanunla olabilecek. Buna göre üst sınırın, asgari ücretin en fazla 5 katı kadar düzenlenmesi isabetli olacaktır.
  • Asgari ücret artış nedeniyle işletmelerin üzerine gelecek yükün, Hazine ya da vergi yükü indirimi, teşviklerle bir ölçüde karşılanmasının da tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer şekilde SGK işveren payının düşürülmesi de çözüm olarak düşünülebilir görüşündeyiz.
    İnsan Yönetimi Profesyonellerini ve Sirket tepe yönetimini ise, bu yazıda sıralanan varsayımları içerecek (detaylar derlemenin içerisinde yer almakta) şekilde birden çok bütçe yaparak şirketi her türlü senaryoya hazırlanmasını sağlamaları gerekir. Personel giderlerindeki bu olağanüstü artışın karşılığında bütçeleri dengeleyebilmek için ilk çare olarak çalışanları olumsuz etkileyecek kararların alınması orta ve uzun dönemde bağlılığı ve çalışma verimliliğini etikleyecektir. Bu nedenle PERYON anketine katılan şirketlerin çoğunluğunun da belirttiği şekilde mümkün olduğunca “verimlilik” projelerini bir an önce hayata geçirmek gerekir.

Yapılan çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz