Title Image

PERYÖN 2016 yılı Ücret Araştırması

PERYÖN 2016 yılı Ücret Araştırması

PERYON_LOGO-1560x690_c

 

2015 Kasım-Aralık aylarında PerYön tarafından düzenlenen “2016 Yılı Ücret Araştırması”na çeşitli sektörlerden 120 katılımcı veri sağlamış olup bu çalışma elde edilmiştir.

 

Katılımcı Şirketler

 • Katılımcı şirketlerin 15 farklı sektörden katılım gösterdikleri gözlemlenmektedir.
 • Araştırmaya katılım gösteren şirketlerin %66’sı yerli şirket iken %34’ü yabancı veya yabancı ortaklı şirketlerden oluşmaktadır.
 • Araştırmaya katılan şirketlerin çoğunlukla Marmara Bölgesi’nden olduğu gözlemlenirken, en yük katılımın %63 ile İstanbul’dan olduğu gözlemlenmiştir. İstanbul’u sırasıyla %14 ile Bursa ve %4 ile İzmir takip etmektedir.
 • Araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık %70’i Tüm Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bunu %6 rakamıyla sadece Marmara Bölgesi ve %3 ile sadece Ege Bölgesi takip etmektedir.

 

Ücret Artış Dönemi

 • Ücret artışını şirketlerin büyük çoğunluğu (%90) yılda bir kez yaparken, %10’luk oranında şirketler yılda iki kez ücret artışı yapıldığını iletmiştir.
 • Yaklaşık her dört katılımcı şirketten üçü, Ücret Artış Dönemlerinin 1. Çeyrek’te yani Ocak ve Mart ayları arasında olduğunu belirtmektedir. Buna karşın 2. Çeyrek’te ücret artışını gerçekleştiren şirketler %11’e, tüm 2. Yarıyıl içerisinde (3. ve 4. Çeyrek Dönemi) ise %9’a gerilemektedir.

 

Ücret Artış Oranı

 • Araştırmaya göre katılımcı şirketler 2015 yılında %9.3’lük bir ücret artışı gerçekleştirirken, 2016 yılı ücret artışı için %9 bütçelediklerini iletmiştir.
 • Şirketlerin %87’si, 2016 yılı ücret artış bütçelerini planlarken performans artışını da göz önünde bulundurduklarını aktarmış ve bu şirketlerde toplam ücret artış oranının içinde bütçelenen ortalama performans (merit) artış oranı ise %5 olarak karşımıza çıkmaktadır.Ücret1

Ücret Artış Oranı – Çalışan Kategorilerine Göre

 • Çalışan kategorilerine göre incelendiğinde ise 2016 yılı ücret artış bütçelerinde %8.5 oranı ile Mavi Yaka çalışanları en yüksek bütçe ayrılan çalışan kategorisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oranın yüksek olmasının sebebi ise, özellikle Asgari ücretin 2016 yılındaki yüksek artışı olduğu düşünülebilir.
 • Diğer tüm çalışan kategorilerinde ise 2016 yılı ücret artış bütçe rakamı %8 olarak gözlemlenmektedir.

ü2

 

Ücret Artış Kriterleri

 • Ücret artış oranını belirlemede kullanılan kriterler arasında %72 ile Şirket İçi Dengeler en çok dikkate alınan kriter olarak gözlemlenmektedir. Bunu %68 ile kişinin ve pozisyonun şirket içerisindeki kritiklik veya önem düzeyi ve yine aynı oranda kişinin bireysel performansı izlemektedir.

ücret3

Ücret Bileşenleri – 2016 yılı için Planlanan

 • 2016 yılı için planlanan ikramiye, prim gibi ücret bileşenleri konusundaki uygulamalarda neredeyse şirketlerin %44’ü bir değişiklik yapmayacaklarını belirtmişlerdir.
 • Buna karşın her 3 şirketten biri (%34), 2016 yılında ücret bileşenlerinde artış bütçelendiğini dile getirmektedir.

ücret4

 

Yan Haklar Uygulamaları – 2015 yılı

 • Beyaz Yaka çalışanlar için şirketlerde 2015 yılında farklı yan hak uygulamaları olmakla birlikte, %68 oranında Sağlık sigortası en yaygın uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu %56 oranıyla Şirket Aracı ve %46 oranıyla Yıllık Performans Primi uygulamaları izlemektedir.
 • Esnek Yan Hak Uygulamalarının tüm şirketler arasında %10 oranında raporlanması ise, bir diğer göze çarpan unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

ücret5

Yan Haklar Uygulamaları – 2016 yılı için Planlanan Değişiklikler

 • 2016 yılı için ise mevcut beyaz yaka yan hakları uygulamalarında şirketlerin çoğunda (%58) bir değişiklik olmayacağı paylaşılırken ankete katılan şirketlerden %20’si ise beyaz yaka yan hak uygulamalarında 2016 yılında bütçe artışına gideceklerini belirtmişlerdir.
 • Buna karşın şirketlerin %13’ünde beyaz yaka yan hakları uygulamaları bulunmazken, tüm şirketler arasında %1 oranında esnek yan haklar konusunda çalışma yürütüleceği raporlanmıştır.

ücret6

PERYÖN’e ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. Umarım sizlerin de faydalabileceği bir araştırma olmuştur.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz