Title Image

Performans Değerlendirmenin Geçmişi

Performans Değerlendirmenin Geçmişi

Performans Değerlendirmenin Geçmişi

1700’ler Sanayi Devrimi Dönemi: Verimlilik ve kalite gündeme gelmiştir. Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği kitabı yayımlamıştır. 1776’da yazılan bu kitap işbölümünün ekonomik avantajlarını ele almakta ve işin basit görevlerini dağıtarak ve uzmanlaşma yoluyla daha etkili hale getirilebileceğini öne sürmüştür.

1800’ler Fabrikada Çalışma Ortamı: Mavi yakalı işçiler güvensiz bir işyerinde monoton bir çalışma hayatı yaşadılar. Çocuk işçiler, uzun çalışma saatleri, iş güvensizliği ve düşük ücretten kaynaklı sorunların oluşmasıyla sendikalar kuruldu.

1900’lar Personel Yönetimi Hareketi: İşverenler çalışanların memnuniyetini sağladıklarından daha fazla işçilerden verimlilik elde ettiklerini keşfettiler. İlk personel yönetimi departmanı bu dönemde kuruldu.

1920’ler İnsan İlişkileri Hareketi: Elton Mayo’nun Hawthorne araştırmaları sonucunda çalışma ortamı ile verimlilik arasındaki ilişki ortaya konuldu. 1929’da yaşanan Büyük Buhran, iş kurullarının değişmesinde etken oldu ve bazı sektörlerde yaşlılık aylıkları, çalışma standartları ve asgari ücret gibi konular gündeme geldi.

1940’lar Yönetim Şeklinin Gelişmesi: Yöneticilerin; lider ve danışman gibi hareket etmeleri nedeniyle üretim arttı.

1950’ler: Performans değerlendirme ile çalışanlar için üçlü performans seviyesi kuruldu: üstün, tatmin edici, yetersiz. Çalışanlara teşvik ödülleri, üstün performans ödülleri, öneri sistemi gibi konular gündeme geldi.

1960’lar Bilimsel Yönetimin Işıltısını Kaybetmesi: Bilimsel yönetimden çok işveren ve çalışanlar arasındaki ilişkiye önem verildi.

1970’ler Performans Yönetimi: Aubrey Daniels 1970’lerin sonunda hem davranışları hem de sonuçları yönetmek performans yönetimi terimini bulmuştur.

1980’ler Hedeflere Göre Yönetim: Hedeflere göre yönetimde, yöneticiler ve çalışanlar kesin bir zaman dilimiyle sınırlı hedefler ayarlamak için birlikte çalıştılar.

1990’lar: Performans değerlendirmenin uzun vadeli sonuçları üzerine araştırma yapıldı.

2000’ler Performans Yönetimi Online: 2000’li yıllarda performans değerlendirme birçok şirkte online olurken bir yandan da performans değerlendirmenin kalkması yönünde gündem oluştu. Performans değerlendirmenin çalışanların morallerini düşürdüğü, takım çalışmasını öldürdüğü gibi sonuçlara yer verildi.

Gelecekte: Şirketler için şu an  sosyal hedefler, geribildirimler gündemde ve birkaç yıl içerisinde de hedefler, çalışanların kendi iş hedeflerini ve profesyonel itibarlarını yönetmelerine yardımcı olacaktır.

 

Performans Değerlendirmenin Geçmişi

Bu yazım inpofik.com’da da yayımlanmıştır.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz