Title Image

Performans Değerlendirmenin Amaçları

Performans Değerlendirmenin Amaçları

Performans değerlendirme bireylerin, grupların ve işletmenin etkinliğini, başarısını, yeterliliklerini, eksikliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalışmadır. Performans değerlendirmeyle, çalışanların/işletmelerin performans değerlendirilmesi yapıldığı dönemdeki performanslarını ve gelecek yıllardaki potansiyelleri belirlenir.

İşletmeler neden performans değerlendirme yaparlar? Performans değerlendirmenin amaçlarını 3 boyutta irdeleyebiliriz.

1) Çalışanların iş performasları hakkında bilgi edinmek ve doğru yönetsel kararlar alabilmek:  Çalışanların ücret artışı, ikramiye, eğitim ihtiyaçları, terfi vb. kararlarını doğru almayı sağlayacaktır.

2) Çalışanların iş analizleri ve iş tanımlarında yer alan görevlerini ne derecede gerçekleştirdiklerine ilişkin bilgi almak.

3) İşletmelerin şu anki performasanslarının güçlü ve zayıf olduğu noktaları ölçmek ve hedeflerine ne derece ulaştığını belirlemek.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz