Title Image

Pazarlamanın İşveren Markası Sürecine Adaptasyonu / Pazarlama Karması

Pazarlamanın İşveren Markası Sürecine Adaptasyonu / Pazarlama Karması

işveren markası

 

İşveren markası ile ilgili Türkçe çok fazla kaynak maalesef yok. Dolayısıyla işveren markası ile ilgili bu aralar bir yazı dizisi oluşturmayı hedefledim. 

Dünkü yazımda “Pazarlamanın İşveren Markası Sürecine Adaptasyonu / Segmentasyonu ele almıştım. Bugün de pazarlama karmasının işveren markasına uyarlanmasından bahsedeceğim. İlgisini çekmeyenler için oldukça sıkıcı ve konunun akıcı olmayacağını da düşünüyorum. Ama bu tarz yazılar da özellikle işveren markası üzerine çalışan, araştırma yapanlar için yol gösterici olacaktır.

İşveren markası yaratma sürecinde (Aslında güçlü bir işveren markası yaratma süreci demek çok daha doğru olacaktır.) pazarlama karmasından yararlanabiliriz ama nerede? Yaratacağınız değer önermesinde yararlanacağız. Hatta bu değer önermelerinizi aday, çalışan olarak da segmentlere ayırarak oluşturabilirsiniz.

Pazarlama karması 7P’den oluşuyor.

1- Product (Ürün)
2- Price (Fiyat)
3- Place (Dağıtım)
4- Promotion (Tutundurma)
5- People (Hedef Kitle)
6- Process (Süreç)
7- Physical Evidence (Fiziksel Belirti, Kanıt)

Pazarlama karmasını işveren markasında Mark Whickham Organization Development Dergisi’nde yer alan “Developing Employer of Choice Status: Exploring an Employment Marketing Mix” adlı makalesinde tanımlamıştır. 

  • Ürün (Product): İşverenin hedef çalışanlarının beklentilerini tespit ettikten sonra dolaylı ve dolaysız olarak sunduğu teşviklerin toplamıdır. Burada işveren markasının bileşenleri aslında ortaya çıkıyor. Bir başka yazımda işveren markasının bileşenleri üzerinde duracağım.
  • Fiyat (Price): İşverenin hedef çalışanından sunduğu teşviklerin geri dönüşümü olarak beklediği katkılar ve çalışanın bu katkıları organizasyona sağlarken karşılaştığı dolaylı fırsat maliyetleridir.
  • Dağıtım (Place): İşverenin özelliklerinin ulaşılabilir hale geldiği coğrafi lokasyonlardır.
  • Tutundurma (Promotion): İşveren markası değer önerisinin farklılaştırılmış özelliklerini mevcut ve potansiyel çalışanlarına duyarabilmek amacıyla kullandığı resmi ve resmi olmayan mesajlar ve kanallardır. (İnternet sitesi, gazete, reklam, iş görüşmeleri, ssoyal medya hesapları)
  • Süreç (Process): Çalışanların ürünün dolaylı/dolaysız özelliklerine erişimini kolaylaştıran ve aynı zamanda onların organizasyon hedeflerini başarmasına imkan yaratan işle ilgili ya da ilgisiz rollerini tanımlayan kurum prosedürleridir.
  • İnsanlar (People): İstihdam ilişkisinden maksimum fayda kazanılmasını ve teşviklerin optimize ederek çalışanlara sunulması konusunda bilgi ve kabiliyete sahip olan insanlardır.  (Ağırlık olarak insan kaynakları çalışanları, üst yönetim vb.)
  • Fiziksel Belirti, Kanıt (Physical Evidence): Organizasyon ve kişisel hedeflerin başarılmasını kolaylaştıran kurum çevresidir (kurum kültürü) 

Pazarlama karması ve segmentasyon ile doğru hedef kitlelere ulaşabilecek ve hedef kitleye uygun stratejiler, uygulamalar geliştirebileceksiniz.

işveren markası

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz