Title Image

Nokia E- İnsan Kaynakları Uygulaması

Nokia E- İnsan Kaynakları Uygulaması

            Nokia, merkezi Finlandiya’da bulunan ve haberleşme teknolojileri üretiminde dünyanın önde gelen işletmelerinden biridir. Nokia, son dönemde, E- İnsan Kaynakları (E-İK) anlayışının oturtulması, e-iş perspektifinin kurum içinde yaygınlaştırılması ve onu destekleyen teknoloji uygulamalarının başarılı bir şekilde inşa edilmesi süreçlerini yasamıştır. Bu yenilikçi ve devrimci yaklaşımda; İnsan Kaynakları intraneti, İK süreçleri için meydana getirilmiş uzman sistemler, e-öğrenme merkezleri ve paylaşılan hizmetler ile iki yılı bulan kapsamlı çalışmalar büyük rol oynamıştır.

             Nokia’nın İK alanındaki en büyük hedefi, bireylerin ve yöneticilerin kontrolünde olan sorumlulukların oluşturulması, self servis ve kişisel seçim hizmetlerinin ortaya konmasıdır.

             Nokia, teknoloji üreten bir şirket olup, dünya çapında 60.000 çalışanına 24 saat kesintisiz ulaşmayı hedeflemektedir. 130 ülkede ürünlerini satmakta, 14 ülkede araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte ve 10 ülkede de imalat operasyonlarını yürütmektedir.

             Hız, karşılıklı etkileşim, ölçülebilirlik ve sürekli değişim Nokia için kritik başarı faktörleridir. Bu faktörlerin arkasında Nokia’nın sanal şebekesi ve işletme kültürünün bir yansıması bulunmaktadır. Nokia bu oluşumu “Nokia Yolu (Nokia Way)” olarak adlandırmaktadır. Nokia, kendisine özgü olan bu yapının temel unsurlarını; güçlü değerler ve onun bileşkesi konumunda olan çalışan tutum ve davranışları ile İK’nın temel hedef birliği olarak görmektedir.

Nokia temel değerlerini su şekilde özetlemektedir:

• Müşteri tatmini,

• Bireye saygı,

• Gelişme ve basarı,

• Sürekli öğrenme.

              E-İK çok taraflı bir modeldir. Nokia, bu modeli meydana getirirken, kurum içi haberleşme ve gelişim açısından birinci dereceden önem verdiği intranet projesini yürürlüğe sokmuş ve onu İK Caz Kafe (HR Jazz Cafe) olarak tanımlamıştır. Bu Caz Kafe ile çalışan iletişimi ve İK bölümüne soruların tam zamanlı sorulması, her bir İK temel faaliyet ve süreçleri için uzman platformların yaratımı, idari İK işlem ve hizmetlerinin paylaşımı ve e-öğrenme merkezlerinin aktiviteleri desteklenmektedir.

             Genel merkezde bulunan İK İletişim Müdürü Lynn Rutter’in değerlendirmeleri çarpıcıdır. “Bizim e-İK yeteneklerimiz sadece sistem bazlı veya yönlendirmeli değildir. Herkes işletme konu ve alanlarına eşit biçimde bağlıdır. İK organizasyon içinde bir yere sahip değildir. Eğer İK bu işi bu şekilde yapamazsa biz bir işe sahip değiliz”.

             Uygulamada çalışanlar, işletme ve ürünlerini iyi bir şekilde anlamak durumundadır. Tüm çalışanlar, ilişkilerini geliştirmeli ve müşteri odaklı birer danışman gibi hareket etmeli, işletmenin uzman platformları ile etkileşimlerde bir köprü konumunda olmalıdır. Bu nedenle, İK personelinin bilgisayar okuryazarı olması elzemdir. Nokia’nın yaklaşımı e-İK faaliyetlerini İK stratejileri ve temel (öz) süreçlerle bağlantılı hale getirmektir.

             Nokia’nın bir yöneticisi e-İK uygulamalarında gelinen noktayı şu şekilde açıklamaktadır. “İngiltere ofisinde çalışmalarımı sürdürürken gün içerisinde genel merkez Finlandiya ile haberleşmek ve dünyanın her yeri ile iletişim kurmak zorundayım. Güne sabah Avustralya, Brezilya ve ABD işleri ile başlıyor ve günün sonunda neresi ile bittiği belli olmayan etkileşimleri devam ettiriyorum. Benim için diğer ofislerle haberleşirken tek kısıt coğrafi uzaklık değil bölgesel saat farklılıklarıdır.”

             Nokia, eleman tedarikinden ücret sistemlerine, performans yönetiminden öğrenme ve gelişmeye, işgücü planlamasından çalışan ilişkilerine kadar tüm İK süreçlerini e-İK uygulamalarına yansıtmıştır.

             İnsan Kaynakları, e-İK süreç aşamalarına geçmeden önce, kendilerine hiçbir şeyin söylenmediğini, işletme karar alma süreçlerinde yer almadıklarını veya işletme stratejisinin ne olduğunu bilmediklerinden şikâyet etmekteydiler. Fakat bugün Nokai’da çalışan bir kişinin, şirket faaliyet raporunu veya şirketin stratejik hedefini bilememe gibi bir mazereti yoktur. Bu soruların cevapları web ortamındadır ve tüm personelin erişimine sunulmuştur. Görülmektedir ki, çalışanlara sadece İK iletişimi değil aynı zamanda genel işletme bilgisi de verilmektedir.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz