Title Image

“Mobil Çalışma” Sen Neymişsin?

“Mobil Çalışma” Sen Neymişsin?

mobil çalışma

Hayatımıza mobil cihazların girmesiyle beraber iş dünyasında da mobil çalışma kavramı ile karşı karşıya kaldık. Hatta şirketlerde trend uygulama olarak da hala yer almakta önümüzdeki yıllarda daha artacağını ön görüyoruz. Ama hala bu uygulamanın artıları ve eksileri de tartışılmaya devam etmekte.

Nef’te çalıştığım dönemlerde mobil çalışma deneyimi yaşamış biri olarak arada keyifli olduğunu söylemek mümkün. Ama özellikle İK çalışanı iseniz işin yapısı gereği sınırlı sürede mobil çalışma imkanı bulabilirsiniz. 

Türkiye’nin ön köklü araştırma şirketlerinden Barem tarafından CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleşen Türkiye’de Mobil Çalışma Kültürü araştırması yapmış ve bu araştırmada Türkiye’de mobil çalışmanın nasıl algılandığını ölçmüş.  Araştırma sonuçlarına göre;

  • Mobil çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığına inananların oranı %82.
  • Mobil çalışmanın şirketin imajını artırdığını düşünenler de oldukça yüksek; %73.
  • Yöneticilerin % 65’i mobil çalışmanın çalışan bağlılığını artırdığını düşünüyor. 

Araştırmaya çeşitli sektörlerde 70 üst düzey çalışan, 95 orta düzey çalışan ve 41 ilk kademe çalışan olmak üzere toplam 206 kişi katıldı. Araştırma sonuçları yöneticilerin mobil çalışmayı çalışan memnuniyeti ve bağlılığı için faydalı gördüğünü ortaya koyarken, şirket imajını artırma ve maliyetleri düşürme açısından da mobil çalışmaya olumlu bakılıyor.

Mobil çalışma, çalışan memnuniyetini artırıyor

Araştırma sonuçlarına göre; yöneticiler arasında mobil çalışmanın firmaya yararlı olduğu konusunda görüş birliği var. Mobil çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığına katılanların oranı %82. Aynı oran (%82), şirketlerin mobil çalışmayla zaman ve paradan tasarruf ettiği konusu için de geçerli. Mobil çalışmanın şirketin imajını artırdığını düşünenlerin oranı %73. Yöneticilerin %65’i ise mobil çalışmanın çalışan bağlılığını artırdığını düşünüyor.

araştırma1

Mobil çalışanın sahip olması gereken özellikler var

Yöneticilere, bir mobil çalışanın sahip olması gereken en önemli özellikler sorulduğunda ilk sırayı sorumluluk sahibi olması alıyor. Zamanı doğru yönetme, disiplinli olma ve teknolojiyi etkin bir biçimde kullanma ise diğer önemli özellikler olarak ön plana çıkıyor. Sorumluluk sahibi (%37), zamanı doğru yönetebilen (%19), iç disiplin (%11) ve etkin teknoloji kullanımı (%9) bir mobil çalışanın sahip olması gereken özelliklerin başında geliyor. Bu alanlar özellikle mobil çalışmaya geçmeyi düşünen şirketler için çalışanlarına yönelik eğitimlerde göz ardı edilmemesi gereken ana unsurlar olarak da değerlendirilebilir.

araştırma2

Mobil çalışma için teknolojik altyapı, patronların sıcak bakması ve uygun faaliyet alanı şart

Yöneticiler mobil çalışma sisteminin uygulanabilmesi için teknolojik alt yapıyı (%37), firma sahiplerinin sisteme sıcak bakmasını (%23) ve şirket faaliyet alanının uygun olmasını (%23) en önemli ihtiyaçlar arasında görüyorlar.

araştırma3

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz