Title Image

Liderlik Yetkinlikleri Eğitimle Kazanılır Mı?

Liderlik Yetkinlikleri Eğitimle Kazanılır Mı?

Yetenekli orta halli yöneticileri üst düzey/büyük lider olabilecek kişilerden ayıran birtakım özellikler bulunmaktadır. Şirketler sadece alt pozisyonlara değil üst pozisyonlara da eğitim planı hazırlar. Liderlik pozisyonunun getirdiği birtakım beceriler bulunmaktadır ve bunların bir kısmı eğitimle de kazanılabileceğini düşünüyorum.

Dünya çapında şirket liderlerinin yaptığı liderlik araştırmasına göre, etkili liderlik için kritik 10 beceri şunlardır:
%73= insanları yönetme
%64= stratejik planlama
%64= beceriklilik
%64= ne gerekiyorsa yapmak
%63= değişimi yönetmek
%62= taahhüt vermek
%60= hızlı öğrenici olmak
%60= kararlılık
%57= ilişkileri kurma ve toparlama
%57= kendine hâkimiyet

Geleceğin liderleri bu önemli kritik noktalarda zayıf kalabilmektedir. Dolayısıyla da bir çok liderlik adayları gelişime ihtiyaç duyarlar. Bu özelliklerin önemine rağmen, bir çok liderlik adayları gelişime ihtiyaç duyar. Yapılan araştırma sonucunda liderlerde güncel beceri seviyeleri ile gerekli beceri seviyeleri karşılaştırılmış. Aradaki farkın en fazla olduğu beceri “birinin kariyerini yönetmek”, aradaki farkın en az olduğu beceri ise “hızlı öğrenmek” ile “bireysel farklılıklara saygı göstermek” becerilerini görebiliyoruz.

Genç yöneticilerin temel liderlik yetkinliklerinde eksik oldukları noktalarda eğitime ihtiyaç duyarlar.

En önemli 5 beceriyi geliştirmek için neler yapılabilir:

1) İnsanları yönetme: Şirketin etkin yönetimi için açık iletişim kurulup, dengeli değerlendirmeler yapıp, geribildirimler vererek çalışanların becerilerini geliştir.

2) Stratejik planlama: Stratejiyi şirketle paylaşıp, çalışanları plan sürecine dahil etmeli ve stratetjik gelişim, yönetim değişimi ve risk yönetimi konularında eğitimler yürütülmeli.

3) Taahhüt vermek: Şirketin çalışanlarını nasıl tanıdığını ve nasıl ödüllendirdiğini belirt ve genç yöneticileri bu metotları denemeye başlamasına destek ver. Yöneticilerini kendi çalışanlarının mükemmellik standartlarını yükseltmeleri için cesaretlendir.

4) Değişimi yönetmek: Kurumsal değişimlerde karar verme aşamasında yöneticilerine diğer insanlarında görüşlerini almayı öğret. Yöneticilerine çalışanlarının değişmesi için kendi doğal dayanıklılıklarıyla nasıl etkili şekilde başa çıkabileceklerini öğret.

5) Çalışan gelişimi: Yöneticilere çalışanlarla düzenli kariyer hedefli eleştirilerde bulunmasını öğret. Çalışanların gelişimini dâhil eden kurumsal yer değiştirme için bir sistem geliştir.

Liderlik Yetkinlikleri

Bu yazım 30 Haziran 2012 tarihinde inpofik.com’da yayımlanmıştır.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz