Kurumlar, özellikle çalışanlarının özel günlerini kutlamada ve yapacağı etkinlikleri duyurmada kurum içi portallarda (intranetlerde) ve mobil uygulamalarda push notification’ı (bildirimler) kullanabilirler. Böylece hem herkesi hatırlayarak atlamamış olurlar hem de doğru zamanda etkileşim ile daha efektif bir algı yönetimi yapabilirler.

 

Kurum İçi Sosyalleşmenin Faydaları

  • Çalışanlar ve departmanlar arası ekip çalışmasının, bilgi paylaşımının artması
  • Çalışanların iş tatmininin, performansının ve yaratıcılığının artması
  • İç iletişimin artması
  • Yeni çalışanların kuruma adaptasyonlarının artması
  • Karşılıklı güven, işbirliğine dayalı, paylaşımcı şirket kültürünün oluşması/gelişmesi
  • Çalışanların bağlılığının ve memnuniyetinin artması
  • Çalışanların daha motive ve enerjik olması
  • İş stresinin ve devamsızlığın azalması
  • Müşteri memnuniyetinin artması

 

Özetle bir çalışanın kurumla uyumu, başarısı, üretkenliği, bağlılığı ve iş tatmini elde etmesinde “kurum içi sosyalleşme süreci”nin çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kurumlar bünyelerinde Y kuşağının üyesi olan yüzlerce insan çalıştırırken onların çalışma ortamlarında sosyalleşme ve eğlenme ihtiyaçlarını giderme arayışında olduklarını unutmamalılar.