Title Image

Kurum İçi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması

Kurum İçi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması

Michael Page tarafından yapılan Kurum İçi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 

Araştırmada dikkat çeken birçok nokta bulunmakta. Kurum içi çeşitlilik, kapsayıcılık anlamında Boyner’i her zaman yakınen takip eden ve takdir eden biriyimdir. 

415 kişi ile görüşülmüş. Bu görüşülen 415 kişinin 189’unun çalıştığı kurumlarda çeşitlilik uygulamaları mevcut. Görüşülen çalışanların %40’ı kadın iken %60’ı erkektir.  %27’si  31 yaşından küçük,  %58’si 31 ila 40 yaş arasında, %15’si 40 yaşından büyük. Görüşülen kişilerin sektör dağılımı ise: %19 Endüstri / %14 Hizmet / %14 Sağlık / %11 Perakende | Kurumun büyüklüğü: %26 1-99 çalışan / %38 100-1000 çalışan, %21 1001-5000 çalışan / %15 5000’den fazla çalışan | Lokasyon: %75 İstanbul/ %5 İzmir / %5 Ankara / %4 Kocaeli / %11 Diğer iller

Araştırma sonuçlarına göre;

  • Şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarının en çok görüldüğü alanlar: cinsiyet %80, medeni durum %64, yaş %60, engellilik durumu %55.
  • Görüşülen 10 kişiden 7’si şirketlerinin çeşitlilik uygulamalarından memnuniyet duyuyor.
  • Geçtiğimiz yıl içerisinde şirketlerin %78’inde çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarında herhangi bir artış yaşanmadı.
  • Şirketlerin neredeyse 5’te 3’ü çeşitlilik uygulamaları hakkında içeriye veya dışarıya iletişim yapmıyor.
  • Kurum içi desteklemede en önemli faktörler ise %91’i yasal sorumluluklara uyum sağlama, %87’si etik nedenler, %82’si de en iyi yeteneği istihdam etme/elde tutma çıkmıştır.
  • Görüşülen çalışanlardan 415’ine göre çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında bir yöneticinin sahip olması gereken temel beceriler ise şu şekilde sıralanmıştır: %58 empati, %52 iletişim becerileri, %38 aktif dinleme becerisi, %38 çatışma çözme.

Kurum İçi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması

Kurum İçi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması

 

Kaynak: Michael Page

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz