Title Image

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Sosyal Ağ Araştırması

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Sosyal Ağ Araştırması

 

 

 

 

                 Kâr amacı gütmeyen kuruluşların en önemli amaçları kâr elde etmek yerine topluma hizmeti hedef alan, mal yerine hizmet üreten kuruluşlar olmalarıdır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, elde ettikleri fazla gelirleri amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olması için kullanırlar.

               Dernekler, mesleki kuruluşlar, kamu kuruluşları ve vakıflar kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar sağlıktan eğitime, insan haklarından sürdürülebilir kalkınmaya, kriz yönetiminden diplomasiye kadar uzanan çok geniş bir alanda faaliyet gösterebilmektedirler.

               Bu kuruluşlar üyeleriyle, bağışçılarıyla ve destekleyicileriyle ilişkilerini kolayca başlatmak ve sürdürmek için interneti kullanmalıdırlar. Böylelikle kuruluşlar daha iyi iletişim kurarak, hem kendilerini iyi şekilde ifade edip, tanıtırlar hem de daha fazla para (bağış) toplayabilirler. Böylelikle daha az maliyetle daha etkin bağlar kurulabilir.


               2010 yılında ABD’de de kâr amacı gütmeyen kuruluşların sosyal ağ sitelerini hangi amaçla ve ne oranda kullandıklarını ortaya çıkan araştırmaya göre; 

– Halkla ilişkiler uzmanları sosyal ağ sitelerini %92 oranında kuruluşlarının markasının, programlarının, etkinliklerinin ve hizmetlerinin tanıtımını yapmayı içeren geleneksel pazarlama faaliyetleri için kullandıkları

– İkinci en popüler amaç;  %45.9 ile para/bağış toplamak

– Üçüncü en popüler amaç; %34.5 program teslimi (Program delivery)

– Son olarak pazar araştırması % 24.3 ile son sırada yer almaktadır.

 

                Kar amacı gütmeyen kuruluşların  sosyal medyayı kullanarak gerçekleşmiş olduğu birçok başarılı kampanyaları bulunmaktadır. Örneklere bakacak olursak;

* 2007 yılının eylül ayında Clinton Global Initiative’in (Clinton Küresel Girişimi) üçüncü yıllık toplantısında  video paylaşım sitesi Youtube, Youtube Nonprofit Program’ı (Youtube Kar Amacı Gütmeyen Programı) duyurmuştur. Bu program, yüklenen videolar için bir merkez görevi yapan Premium Channel (Özel Kanal) sunmakta, ayrıca bu kanallarda ve video sayfasında Google Check Out Donation butonu ( Google-Gözden Geçirbağışta bulun) sayesinde bağışta bulunma fırsatı sunuyordu. Sadece 1 gün sonra, Charity: Water ( Hayırsever Su Kuruluşu) Youtube’da yer alan videolarının sonucu olarak 10.000 dolar toplamış.

* Birleşik Krallık Kanser Araştırma Kurumu, destekleyicileriyle bağ kurmada Twitter ve Facebook’u düzenli olarak kullanmışlardır. Önder bağış toplama etkinliklerinden biri olan “Women-Only Race for Life- Kadınlar Sadece Yaşam için Yarışır”da destekleyenlerine çevrimiçi olarak tavsiyelerde bulunmuşlar, sağlıklı yaşamla ilgili tüyolar vermişler ve diğer insanları aynı amaç için bir araya getirmeye çalışmışlar.

* Twitter, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasında en çok tercih edilen sosyal medya araçlarından birisidir. Sosyal medyayı sosyal fayda amaçlı kullanan Twestival, (Twitter ve Festival kelimelerinin birleşiminden oluşmuş) 14 ayda, 137 kâr amacı gütmeyen kuruluş için 1.2 milyon dolar toplamayı başarmış ve en büyük, küresel sosyal medya girişimi olmuştur. Tüm yerel etkinlikler %100 gönüllüler tarafından organize edilmekte, satılan biletler ve toplanan bağışların tamamı direkt olarak projelerde kullanılmaktadır.

* Facebook’ta yer alan “Dollars for Daffur (Daffur İçin Dolarlar)”adlı, 2007 yılında kurulmuş, 5000 öğrencinin yer aldığı grup, Sudan’daki soykırımı durdurmak üzere yaklaşık 150.000 dolar toplamıştır.

* Oxfam America, Starbucks’a baskı yapmak üzere, Etiyopya’daki fakir kahve üreticilerine daha fazla kâr elde edebilmeleri adına şans vermek için Flickr üzerinde bir fotoğraf kampanyası tasarlamıştır.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz