Title Image

Kampüsün Nabzı

Kampüsün Nabzı

Üniversite öğrencilerinin tercih ve alışkanlıklarına ışık tutmayı amaçlayan “Kampüsün Nabzı” araştırması, pazarlama iletişimi şirketi iamyouth ve İneva Araştırma işbirliğinde bu sene 3. kez gerçekleştirilmiş. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon, Eskişehir, Konya ve Erzurum’da yer alan 8’i vakıf, 14’ü devlet üniversitesinde, lisans ve ön lisans eğitimi almakta olan  1.442 öğrencinin katılımı ve online araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen “Kampüsün Nabzı” araştırmasında gençlerin yaşam tarzları, değerleri ve marka yaklaşımlarına dair dikkat çeken sonuçlara ulaşılmış. 

Nelere mi ulaşılmış… Hep beraber bakalım…

30 yaş hayali iyi bir kariyer yapmak: 

Gençlerin 30 yaş hayalleri arasında %61 ile ilk sırada “iyi bir kariyer yapmak” geliyor. Kadınlar arasında iyi bir kariyer isteğinin  %69 oranı ile erkeklere göre daha fazla olması gelecekte kadınların iş dünyasındaki yerinin daha da sağlamlaşacağına işaret ediyor. Bu sonuç beni oldukça mutlu etti. 

Evliliğe giden yol aşktan geçer

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise gençlerin “evliliğe” bakışı üstüne. Gençlerin yalnızca dörtte birinin evlenme hayali varken, beşte biri çocuk sahibi olmayı 30 yaşına kadar sahip olmak istediği ilk 3 şeye dahil ediyor. Bir diğer çarpıcı nokta da gençlerin %58’inin evliliği, “aşık oldukları kişi ile beraber yaşamanın yolu” olarak gördüğünü ifade etmesi. Bu bakış açısı %65 ile kadınlar arasında daha baskın. Gençlerin %42’si ise evliliğe; çocuk sahibi olmak, hayatın yükünü hafifletmek gibi daha rasyonel anlamlar yüklüyor. Beni şaşırtan burada hala cinselliğin evlilik ile yaşanması gerektiği düşüncesinin ağır basması. Boşanma nedenleri de bu oranda artıyor. Evlilik kavramı çok boyutlu iken maalesef cinsellik yaşamanın bir basamağı görmek uzun soluklu evliliklerin de önünü kapatıyor. 

Benmerkezciler evliliğe daha sıcak bakıyor / Cinsellik için Evlilik

Araştırma sonuçlarına göre gençler yaşam tarzı ve değerlerine göre 5 segmente ayrılıyorlar. 30 yaşına kadar evlenme hayali en fazla olan segment ise geleneksel değerlere daha bağlı, menfaat odaklı ve prensiplerinde vazgeçmeyen “Benmerkezciler”. Bu segmentin evlilik hayalinin fazla olmasının nedenlerinden biri evlilik öncesi cinsel ilişkiye karşı olmaları. Benmerkezcilerin sadece %22’si cinselliği evlilik öncesi doğal bulurken, yenilikçi ve özgürlük savunucusu “Özgürlükçü İdealistler”in %80’i cinselliğin evlilikle olması gerektiğine inanmıyor. Özgürlükçü idealistler’in aynı zamanda en az evlilik hayaline sahip segment olması evlilik ve cinsellik arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

kampüsün nabzı

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz