Title Image

Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri

Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri

 

 

 

 

 

 

 

 

             Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri, kadın istihdamının düşük olmasının yanı sıra 1990’dan bu yana sürekli düşmesi. Çalışabilir her 4 kadından 3’ü evde oturuyor. Toplumsal baskının azalmasına, eğitim oranının artmasına, daha geç evlenilmesine ve doğurganlık oranının düşmesine rağmen kadın istihdamı artmıyor.

 

Kadınların istihdama katılımını engelleyen nedenler

 

  • Eğitimin her kademesinde süren eşitsizlik 
  • Ekonomik  kriz dönemlerinde kadınların öncelikle işten çıkartılması, özellikle kayıtdışı sektörlerde daha düşük ücret almaları.
  • İş piyasasında iş ve mesleklerin “kadın işleri”, “erkek işleri” olarak ayrışıp toplumsal kabul görmesinden dolayı, kadınların “geleneksel kadın mesleklerinde” yoğunlaşması, daha düşük statülü ve ücretli işlerde çalışmaya razı olmaları.
  • Kadın işgücünün ucuz emek olarak, emek yoğun iş kolları olan tekstil, gıda, hazır giyim, tütün gibi sanayi dallarında yoğunlaşması.
  • Tarım sektöründeki kadınların, çoğunlukla ücretsiz aile işçisi olmaları nedeniyle gelir elde edememeleri, sosyal güvenlik kapsamına girmemeleri.
  • Kentleşme ve tarımsal istihdamda azalma, kente gelen kadının evde oturması.
  • Kentsel alanda eğitim seviyesi düşük kadının işgücüne katılmaması.
  • Çalışma yaşamına girebilen kadınların çalışma yaşamlarını kısa sürede bitirmesi, ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusunda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle kariyerde yükselme konusunda tüm potansiyellerini ortaya koymamaları.
  • Kadınların aile yaşamlarında çocuk, yaşlı, hasta bakımını üstlenmeleri, bu yükümlülükleri devlet ya da eş ile paylaşamamaları.

 

Kaynak: Peryön sayı: 33

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz