Title Image

İşveren Markası Stratejinizi Oluşturdunuz Mu?

İşveren Markası Stratejinizi Oluşturdunuz Mu?

işveren markası
Şirketler işveren markası adına bir takım uygulamaları hayata geçiriyor kimi dışarıdan oldukça da başarılı bulunup takdir de ediliyor. Benim de ilgiyle ve merakla takip ettiğim güçlü işveren markasına sahip şirketler bulunmaktadır. Acaba diyorum bu şirketlerin oluşturdukları, yazılı bir işveren markası stratejileri var mı? Olan da vardır olmayan da vardır bence! Diyelim ki bir kısmının işveren markası stratejisi var peki yine bunların kaçının stratejisi kurumun ana stratejisi ile paralellik göstermekte? Kafamda çok feci sorular var hatta işveren markası ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapmaya karar verdiğimi de söylemek istiyorum. Madem İşveren Markası Uzmanı olarak çalışıyorum mevcut durum analizi de yapmalı, ne durumdayız görmeliyim diye düşünüyorum. Umarım bu araştırma sırasında kurumlar şeffaf davranabilir 🙂

 

Lara Moroko ve Mark D. Uncles’ın 2008 yılında yazmış oldukları “Characteristics of Successful Employer Brands” adlı makalede başarılı bir işveren markası stratejisinin özelliklerini aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir. Bu konuya Ali Nadir Ünal “İşveren Markası Kavramı Bağlamında Fonksiyonel ve Duygusal Tercih Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Hava Harp Okulu Örneği” adlı yüksek lisans tezinde de yer vermiştir. Belki sizlere de ilham verebilir.

  • İşveren markası stratejisi sadece sözde kalan bir anlayış değildir. Organizasyon, çalışanlarına gerçekten neden değer verdiğini ortaya koymalı ve bunu çalışanlarına iletebilmelidir.

 

  • Organizasyonun işveren marka stratejisi bilinen ve dikkate değer bir strateji olmalıdır. Ürün markasında olduğu gibi işveren markası da göz önünde olmalıdır. Hem mevcut çalışanlar hem de gelecekte çalışması muhtemel olan işgücü havuzundaki kişiler organizasyonun işveren markasını bilmeli veya aşina olmalıdır. Organizasyon bir marka imajına sahip olduğunu düşünüp bundan memnuniyet duyabilir ancak bu imaj doğru sunulamadığı zaman bir anlam ifade etmeyebilir.

 

  • Kabul gören ve uygun değer önermesi başarılı bir işveren marka stratejisi için önemlidir. Bu değer önermesi gerçeklere dayalı bir önerme olduğu gibi aynı zamanda hem mevcut çalışanlara hem de potansiyel adaylara hitap edebilmelidir.

 

  • İşveren markası, doğrudan doğruya rekabet içerisinde olunan diğer organizasyonlardan farklı görünmeli ve bu farklılığı ortaya koymalıdır.

 

  • Başarılı bir işveren markası stratejisi oluşturmak için, organizasyon vaat ettiği değerlere (hem psikolojik anlamda hem de maddi anlamda) sadık kalmak durumundadır.

 

 • Organizasyonlar hakkında oluşan fikirlerin çoğu kendi resmi gayretleri dışında oluşabilmektedir. Nitekim bir çok iş arayan kişi işverenlerin sunduğu imkanlar hakkında ya da işverenin çeşitli özellikleri hakkında tatmin edici bilgiye ulaşamadığını dile getirmektedir. Organizasyonlar işveren olarak kendilerini çok iyi bir şekilde anlatmak durumundadır.

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com

Bir Yorum Yaz