Title Image

İşten Ayrılma Davranışında Örgütsel Faktörler Nelerdir?

İşten Ayrılma Davranışında Örgütsel Faktörler Nelerdir?

 

Örgüte bağlı faktörler daha çok çalışanın kendi isteği ile işten ayrılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu nedenleri, önlenebilir nedenler olarak tanımlanabilmektedir. Bunların bir kısmı örgütsel, bir kısmı ise iş-örgüt-çalışan arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Bu faktörlerin oluşmalarında yönetim kademelerinin etkisi büyük olduğundan giderilmesi de yine yöneticiler sayesinde mümkün olabilmektedir.

İşten ayrılmalarda birçok örgütsel faktörler bulunmakta fakat yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda öne çıkan örgütsel faktörler şu şekildedir:

• İşletmenin kuruluş yerlerinin şehrin merkezinin dışında olması

• Ulaşım olanaklarının yetersizliği (servisten veya kamu taşıtlarından yararlanamama)

• İşin türü ve güçlük derecesi (pis işler, ağır işler vb.)

• Olumsuz örgütsel koşullar (işte sık yer değiştirme, çalışma koşullarında aşırı katılıklar, zorlukların olması, aşırı bürokratik yapı)

• Ücretlendirme sisteminin bozukluğu (adil ücretlendirme yapılmaması, performans değerlendirmenin yapılmamış olması vb.)

• Kötü iş koşulları (kaza olasılığının yüksekliği, işyerinin yeterli fiziksel ve estetik nitelikleri bulunmaması, iş zamanlarının iyi ayarlanmamış olması)

• Çalışanların psikolojik, fizyolojik ve mesleki bilgi ve beceri açısından aşırı zorlanmaları

• Kötü personel yönetimi uygulanması (ağır ve haksız davranışlarda bulunulması, gelişme ve ilerleme fırsatının olmayışı, tanınma ve kabul edilme ilkesinin işletilmemesi, yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışları vb.)

• İş yerlerinde sosyal hizmetlerinin bulunmaması veya yetersizliği, yan hakların beklentileri karşılamaması (çalışma aralarında dinlenecek yer bulunmaması,  yan hakların beklentileri karşılamaması vb.)

• Üretim sürecinin iyi işlememesi (yetersiz ve yeteneksiz çalışanların çalıştırılması, aşırı iş yükü, kötü yönetim uygulamaları, araç ve gereçlerdeki yetersizlikler vb.)

• Beklenilen terfilerin alınmaması

• Örgüt içerisindeki adaletsizlik algısı

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz