Title Image

e-İKY Uygulamalarının Faydaları

e-İKY Uygulamalarının Faydaları

 

 

 

 

 

 

 

 

E-insan kaynağı kavramı insan kaynağına yönelik stratejilerin, politikaların ve uygulamaların web teknoloji temelli kanallarla desteklemenin bir yoludur.

 

Faydaları;

– İşletme içerisinde bürokrasinin azalmasına ve maliyetlerin düşürülmesine imkan sağlar.

– İK departmanındaki monoton ve rutinliği azaltarak etkinlik ve verimliliği arttırmaktadır.

– E-insan kaynakları sisteminin hızlı ve kolay olması, yöneticilerin bu sistemi yaygın olarak tercih etmelerine ve insan kaynakları araçlarını yaygın olarak kullanmalarına sebep olmaktadır. Bu yeni olgu şirketler için büyük bir değer yaratımı sağlayarak, çalışanlarının performanslarını arttırmakta ve yeteneklerini geliştirmektedir.

– Kişisel ve örgütsel gelişim, sürekli yenilenen öğrenen organizasyon yapısı, şeffaflık, iş süreçlerinin yeniden tasarımı ve basitleştirilmesi, standartlaştırma, bölümler arası etkin iletişim ve motivasyon gibi faydalar da ortaya çıkmaktadır.

 

 

Kaynak:  Doç. Dr. Murat ERDAL							

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz