Title Image

İnsan Kaynakları Departmanı Neden ERP Kullanmalı?

İnsan Kaynakları Departmanı Neden ERP Kullanmalı?

İnsan Kaynakları Departmanı Neden ERP Kullanmalı?

 

ERP İnsan Kaynakları Departmanı’nda da büyük önem taşıyor, sadece bordro sürecinde kullanan firmalar ülkemizde büyük bir oranda olsa da, insan gücü planlamasında, seçme ve yerleştirmede, eğitimde, işçi sağlığı ve güvenliğinde, sicil yönetiminde, kariyer yönetiminde, organizasyonel yapıda, performans değerlendirmede, işten ayrılmalarda da faydalanılmaktadır. Bu sistemler hem İnsan Kaynakları Departmanı’nın üzerindeki yükü azaltmakta hem de çalışanların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda yönetebilmelerini sağlamakla birlikte bizlerin doğru, güvenilir, hızlı bilgiye sahip olmamızı da kolaylaştırmaktadır. Böylelikle de İnsan Kaynakları Departmanı’nın da etkinliği, verimliliği artacak aynı zamanda ölçümlemesini ve raporlanması da kolaylaştıracaktır.

 

Ne yazık ki İK’da bu sistemlere her işletme çok fazla yatırım yapmıyor yapsa da her fonksiyonunu satın almıyor. Bazen de doğru şekilde kullanılamadığına şahit oluyoruz. Yüksek lisanstan yakın arkadaşım Asuman Menteşe‘nin  konuyla ilgili  Türkiye’de ve yurt dışında da bir ölçeğin bile geliştirilmediğini fark etmesi üzerine konuyla yakından ilgilenmeye başlamıştı ve tez konusu yapmaya karar vermişti.

 

Sistemin bize sağlayacağı katkıları Asuman Menteşe’nin oluşturduğu ölçek ile özetlemek gerekirse;

 

 • Sistem sayesinde hızlı ve doğru bir şekilde elde edilen çalışana ait bilgilerden insan kaynakları planlaması daha etkili yapılmaktadır.
 • Sistem gelecekte ihtiyaç duyulan çalışanın tahmin edilmesine katkı sağlamaktadır.
 • Sistem işletmenin hem stratejik ve hem de taktik planlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.
 • Sistem sayesinde insan kaynakları planlaması sürecinde harcanan zaman azalmaktadır.
 • Sistemde boş pozisyonlar için gerekli olan çalışan ihtiyacı belirlenir.
 • Sistemde tüm çalışanların işiyle ilgili ilgi, yetenek ve becerileri hakkında envanter oluşturulması sağlanır.
 • Sistemde boş pozisyonlar için uygun aday havuzu oluşturulmaktadır.
 • Çalışan ihtiyacı için hangi kaynakların ne zaman ve ne şekilde sağlanabileceği konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Sistem doğru işte doğru iş gücünün kullanımını sağlanmaktadır.
 • Sistem işletmeye kalifiyeli çalışan kazandırılmasına katkı yapmaktadır.
 • Sistem işletmeye çalışan bulma ve seçme sürecinde zaman kazandırmaktadır.
 • Sistemde bütün pozisyonlar içinçalışanın sahip olması gereken bilgi, beceri, iş gerekleri tanımlanmaktadır.
 • Sistemde eğitim planları tüm çalışanlar için hazırlanmakta ve takip edilmektedir.
 • Çalışanın ihtiyaçlarına yönelik eğitim almaları sağlanır.
 • Eğitim ve geliştirme çalışmaları sonucunda, çalışana ne derecede katkı sağladığının tespiti yapılmaktadır.
 • Sistem hem bireysel hem de örgütsel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılmaktadır.
 • Sistemden personelin yeni dönem ücretlerinin belirlenmesinde yararlanılmaktadır.
 • Sistem sayesinde ücret miktarının belirlenmesinde gerekli olan rakamsal analiz ve çalışmalar daha kısa sürede ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • İşletme içi ücret araştırmaları uygun pozisyona ve zamana göre yapılarak daha doğru ücret politikaları tespit edilmektedir.
 • Diğer insan kaynakları fonksiyonları bilgilerden yararlanılarak bütün bölümlere göre ücret tip ile oranlarını gösteren iş sınıflandırmaları yapılabilmektedir.
 • Sistem sayesinde çalışana yapılan maddi yardımların finansal açıdan yönetilmesinin yanında denetimi de sağlanmaktadır.
 • Sistem, terfi listeleri hazırlamada ve bu listeleri daha kolay takip etmede işletmeye zaman kazandırmaktadır.
 • Sistem çalışanın kariyer hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmede önceliklerin neler olduğu konusunda kararlarında alınmasında yardımcı olmaktadır.
 • Sistem kariyer yönetimi sürecinde kararların alınmasında yardımcı olarak çalışanın geliştirilmesinde katkıda bulunmaktadır.
 • Sistemde kariyer değerlendirme testleri düzenlenmektedir.
 • Sistemde çalışanın kariyer test sonuçları değerlendirerek çalışanın potansiyeli ve gelişimi hakkında fikir oluşturulur.
 • Sistemde çalışanın dönem içerisinde iş gereklerinin ne kadarını yerine getirdiği tespit edilir.
 • Sistemde çalışanın performans yeterliliği ölçülerek eğitim ihtiyaçları tespit edilmektedir.
 • Sistemde çalışana ait tüm dönemlere ait performans sonuçları görülmekte ve karşılaştırma yapılarak çalışanın performansıyla ilgili bilgi edinilmektedir.
 • Sistemde elde edilen performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda çalışana yönelik doğru kararlar alınmaktadır.

 

 

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz