Title Image

Global İnsan Kaynakları Araştırması

Global İnsan Kaynakları Araştırması

Michael Page’in Global İnsan Kaynakları Araştırması, 65 ülkedeki İnsan Kaynakları liderleriyle gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk aylarında gerçekleştirilen anket, KOBİ’lerden sektörlerin kesişim noktasındaki birinci sınıf markalara kadar 2572 kuruma ilişkin bilgiler içermekte ve İnsan Kaynakları manzarası hakkında sağlam temelli gözlemler yapmamıza imkan vermektedir. Katılımcıların %50’si İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetimi’nden (İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Başkanı, İnsan Kaynakları Direktörü, İnsan Kaynakları Müdürü), %50’si de İnsan Kaynakları Orta Kademe Yönetimi’nden (Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları İş Ortağı) oluşmaktadır.

Global İnsan Kaynakları Araştırması için hazırlanan anket yedi bölgeyi içermektedir: Kıta Avrupası, Birleşik Krallık ve İrlanda, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu. Bölgeler arasındaki ekonomik performans farklılıklarını hesaba katmak için, veriler brüt gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) göre ağırlıklandırılmıştır.

Michael Page Global İnsan Kaynakları Araştırması’na göre;

  • İnsan Kaynakları’nın öncelikleri arasında yetenek yönetimi, eğitim ve geliştirme ve hareketlilik/yedekleme planlaması yer almaktadır.
  • İşverenin markalaşması / pazarlama / çalışan değer önermesi ile çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi önemli görülen iki başlık beklenenden daha düşük önceliklendirilmiştir. 

Kurumların, yetenekli adayları çekmek üzere işgücü pazarında kendilerini farklılaştırma baskısı altında olduğu bir ortamda bu ikinci bulgu özellikle şaşırtıcıdır.

  • Çalışanların elde tutulmasını öncelik olarak belirleyen kurumların dörtte biri çalışan değişim oranlarını izlememektedir ve bu kurumların yarısı çalışanların elde tutulmasını öncelik olarak belirlemekle birlikte, çalışan bağlılığı vasıtasıyla çalışan değişimini çözmek için gereken donanıma sahip değildir.
  • Çalışan performansı (%72) ve personel değişim oranı (%67) ankette tespit edilen baskın İnsan Kaynakları KPI’larıdır ve kurumların üçte ikisi tarafından takip edilmektedir.
  • İnsan Kaynakları performans ölçüm değerlendirmesi henüz emekleme döneminde gibi görünmektedir. Kurumların büyük bir kısmı (%64) 3 veya daha az İnsan Kaynakları KPI’ını izlemektedir.
  • İnsan Kaynakları ekibinin büyüklüğü, ileri düzeydeki KPI’ları izleme sıklığında önemli rol oynamaktadır.
  • Şirket ve İnsan Kaynakları Birimi büyüdükçe KPI takibi daha üst düzeyde oluyor.
  • Üst düzey yönetimindeki İnsan Kaynakları Liderleri’nin %63’ü doğrudan CEO / CFO / Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür’e rapor veriyor.

michael-page-global-nsan-kaynaklar-barometresi-nfografik-1-1024

Kaynak: Michael Page

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz