Title Image

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

genclerin-tercihi-ideal-isverenler-2016

Universal 2016 – Üniversite Öğrencileri ve Genç Profesyoneller Araştırması’nı Evrim Kuran’dan da dinlediğim ve Harvard Business Review’da yer alan detaylıca inceleme imkanı yakaladım.

Dünyanın 60 ülkesinde 1,5 milyondan fazla gençle, kariyer yaşamına hazırlanan ve iş yaşamına adım atmış Y jenerasyonunun algısını ölçen Universum, Türkiye’nin gençleri için çekici şirketler araştırmasının dördüncüsünü 2016 yılında 38 üniversitede 36.227 öğrenci ve ortalama üç yıl deneyimli 11.927 genç profesyonel ile gerçekleştirilmiş.

  • Ortalama yaş: 22
  • Ortalama aylık maaş beklentisi: 3.454 TL

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

  • Türkiye’de kariyer hedefleri sıralaması: Girişimciliğimi/yaratıcılığımı kullanmak, uluslararası kariyer yapmak, lider olmak/insan yönetmek, iş/özel yaşam dengesini kurabilmek,  iş güvencimin olması, toplum için faydalı bir işe imza atmak, teknik ya da fonksiyonel bir uzman olmak, bağımsız olmak, rekabetçi olmak

 

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

  • Kariyerciler: Prestijli ve yetkinlikleri ödüllendiren bir iş ortamında belirli bir kariyer yolu izlemek isteyen
  • Girişimciler: Sürekli yaratıcılık gerektiren işler peşinde koşan, değişken ortamlarda bulunmaktan haz alan
  • Uyumlular: Sağlıklı ve dengeli bir yönetim anlayışı olan bir şirkette, stabil bir iş ortamında çalışmayı tercih eden
  • Avcılar: parasal niteliklere odaklanan, finansal açıdan getirisi çok olan işleri arayan
  • İdealistler: Şirketin etik değerlerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını önemseyen,  iş yapma biçimi, vizyonu ile örtüşen şirketlerde çalışmak isteyen
  • Çokulusçular: Uluslararası çevrelerde bulunmayı, çokuluslu şirketlerde çalışmayı, yabancı ülkelere seyahat etmeyi önceliklendiren
  •  Liderler: Karar vermekten korkmayan, liderlik becerilerini geliştirebilecekleri ortamlar arayan, otonom çalışma ikliminde mutlu olabilecek

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

 

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016
Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016
Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016
Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

 

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

Gençlerin Tercihi: İdeal İşverenler 2016

 

 

Kaynak: HBR Eylül 2016 / Evrim Kuran

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz