Title Image

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi

Çalışanlara eğitim verilmesi hem çalışanlara hem de işletmeye çok fazla sağlamaktadır. Çalışanlara verilecek olan eğitimlerin belirlenmesi için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması gerekmektedir. Eğitmleri amaçsız, keyfi sadece olması için aldırırsanız da bir sonuca varamazsınız. Peki çalışanlara verilecek bu eğitimler nasıl belirlenmeli sorusuna cevap verebilmek için işletme analizi, iş analizi, kişi analizi çalışmaları yapılabilir.

                 Çalışanlara hangi eğitimlerin verilmesi gerekliliğinin belirlenmesinde kullanılan eğitim ihtiyaç analizinin 3 boyutu bulunmaktadır.

1) Çalışanların talepleri: Anket yöntemi kullanılarak çalışanların ihtiyaç duydukları eğitimler saptanabilir.

2) Performans değerlendirme sonuçları: Performans değerlendirme sonucunda çıkan duruma göre ihtiyacı olan çalışanlara ilgili konularla eğitim verilebilir.

3) Yönetimi stratejik olarak taşıyacağı eğitimler: Çalışanlarını geleceğin lideri olarak yetiştirmek isteyen çalışanlar onları liderlik programına yönlendiriyor. Türkiye’de bununla ilgili, Garanti, Turkcell, Bilim İlaç, Borusan, Yapı Kredi çok güzel liderlik programları yürütmektedirler. Bu programlar uzun solukludur ve bazı kriterlere sahip olan çalışanlara verilmektedir.

                    Eğitim ihtiyaç analizinde öncelikle bu ihtiyaçlardan biri ya da birkaçı belirlenmelidir. Belirlendikten sonra da bu eğitimden beklenen sonuç nedir, eğitim hedefi nedir bu saptanmalıdır. Verilecek eğitimlerle ilgili olarak da muhakkak fayda maliyet analizleri yapılmalıdır.

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz