Title Image

Adecco – Türkiye Sosyal Medya İşe Alım Raporu 2014

Adecco – Türkiye Sosyal Medya İşe Alım Raporu 2014

Ekran Alıntısı

2014 yılında Adecco‘nun yapmış olduğu araştırmayla birlikte gelin hep birlikte şirketlerin ve iş arayanların sosyal medyayı iş ara süreçlerinde nasıl kullandıklarını öğrenelim.

Araştırmaya 17.272 katılımcı aday ve 1.502 insan kaynakları müdürü üzerinde 18 Mart ve 2 Haziran 2014 tarihleri arasında yürütülen bir araştırmada iş arayanlardan 369  adet cevap toplanmış. 

Araştırmada 4  konu üzerinde durulmuştur:

  • İş aramak için sosyal medya kullanımı
  • Sosyal medyanın arz ve talep uyumundaki etkinliği
  • Web itibarı ve iş arama üzerindeki etkileri
  • Bireysel adayların sosyal sermayesi

1. İş Aramak için Sosyal Medya Kullanımı

Araştırma iş arayanların %64’ünün sosyal medyayı iş arama amacıyla kullandığını gösteriyor. Sosyal ağ sitelerinden LinkedIn, profesyonel iş arama faaliyetleri için en çok (%53) mecra çıkmıştır.

1

Türkiye’de cinsiyeterler açısında araştırma raporu incelendiğinde kadınların çok az bir farkla da olsa sosyal medya kullanımına erkeklerden daha yatkın olduğunu söylenebilir (%99 vs %97 ve %74 vs 70). Adaylardan 1965 ve 1980 (%99) yılları arasında doğanlar bu araçları en çok kullanan grubu oluşturuyor. Nispeten genç iş arayanların (33 yaş altı) %97’si en azından bir sosyal ağı iş bulma amacıyla düzenli olarak kullanıyor. 

1

İş bulma amacıyla sosyal medya kullanım oranı işsiz olan ve iş arayan katılımcılar arasında daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bu kullanım ilk işini arayanlar ya da hâlihazırda çalışanlarda daha seyrek görülüyor.

1

Online olarak iş aramak için yapılan, adaylarca en çok kullanılan farklı aktiviteler arasında iş ilanları üzerinden aramak (%85), başvuru yapılması (%79) ve potansiyel işverenlerin online sayfalarının araştırılması (%72). CVlerin dağıtılması nispeten daha az (%66) fakat Türkiye’de iş arayanların sosyal medyayı hala daha ‘profesyonel’ temelde kullandıkları syleyebiliriz.

1

2. Sosyal Medyanın Arz ve Talep Uyumundaki Etkinliği

İş arayanların %65’i sosyal medyayı CV’lerini yaymak için kullanıyor, %53’üyle en az bir kere işe alacak kişi tarafından iletişime geçilmekte ve %17’si de sonunda iş teklifi almakta. Erkekler sosyal medyada kadınlardan daha aktif (%72 vs %65) ve işe alacak olan kişiler erkeklerle daha fazla iletişme geçmekte (%55 vs %52). Fakat adayın iş teklifi alma oranları kadınlarda nispeten daha yüksek. (%20 vs %16). Sosyal medyanın CV yaymak için kullanımı 34-49 yaş aralığında daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz (%74). İş adaylar sosyal medyada daha aktif olup (%83) ve işverenler tarafından daha çok aranmaktadırlar (%59). Fakat bu adayların iş teklifi alma oranları halihazırda çalışan adaylarınkiyle eşittir (%18)

1

İş arayanlar, şirket profillerinde gösterilen farklı unsurların arasında et etkileyici olanın iş reklamları (etkileyicilik endeksi 0,70) olduğunu düşünyorlar. Bu şirket tarafından paylaşılan içerikler (0,63) ve şirket ile ilgili genel bilgilerin sunulması (0,62%) takip etmekte. Şirketler tarafından yönetilen sosyal medya profilleri genellikle Türkiye’de iş arayanlar tarafından ilişki kurma kanalı olmaktan çok bilgi veren panolar gibi algılanmakta.

1

 

3. Web İtibarı ve Bunun İş Aramaya Etkisi

Adaylar online olarak profesyonel bir imaj oluşturmak için Facebook kullanmaya eğilimliler (0,50) fakat genellikle bilgilerin çoğunlukla arkadaşları tarafından görüldüğünü düşünüyorlar (0,36). Bu da Facebook’un genellikle profesyonel ilişkilerden çok arkadaşlığa yönelik bir sosyal paylaşım platformu olduğu gösteriyor.

1

Türkiye’deki adayların web profillerinde bulunan unsurlar profesyonel deneyim(0,74) ve kişisel bilgilerken (0,72), kontak sayısı, başka kişiler tarafından paylaşılan referanslar ve yorumlar nispeten daha az. İşe alacak olan kişilerin önem verdiği profesyonel ödüller ve dereceler adaylar tarafından göz ardı edilmiş (0,54).

1

Adayın web itibarını kötü etkileyebilecek unsurlara gelince, hemen hemen hepsinin oldukça düşük mevcudiyet endeksi olduğunu görebiliriz (0’ın altında). Özellikle adaylar laubali ‘selfieler’ (-0,29) ve örneğin alkol alırken çekildikleri (-0,26) gibi tartışmaya açık (sakıncalı) bağlamlarda fotoğraf yayınlamaktan kaçınmaktadırlar. Ayrıca tartışmalı konulara yorum yapmak ya da oldukça negatif olan üniversite ya da çalışma alanı politikalarına (-0,49), zarar veren içerikli videolar paylaşmak gibi aktiviteleri görüntülemeye eğilimlidirler zira işe alanların en negatif paylaşımlarda görüntüleme yaptıkları örneklerine rastlanmıştır.

1

4. Bireysel Adayların Sosyal Sermayesi

En zengin networkü olan adaylar genellikle sosyal medyayı iş arama aktiviteleriyle ilgili olarak daha sık kullanırlar, işverenler bunlarla daha fazla iletişime geçerler ve iş teklifi almaya daha yatkınlar. Bu da entegre olan ve hem offline hem de online ağlardan faydalanan ve daha zengin networkü olan kullanıcıların iş aramasında daha etkin olduğunu gösteriyor

1

Araştırmanın diğer boyutları:

1

1

1

Kaynak: Adecco

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz