Title Image

5 Soruda Yeni Asgari Ücret

5 Soruda Yeni Asgari Ücret

PERYON_LOGO-1560x690_c

PERYÖN tarafından asgari ücret üzerinde yapılan değişiklikler sonrasında yeni düzenlemenin benimsenmesi ve akıllarda oluşan soru işaretlerinin yanıt bulması amacıyla bir çalışma yapıldı.  Bu çalışmada ‘asgari geçim indiriminin mevcut gelir vergisi dilimlerine olan etkisi’, ‘net ücrete olan etkisi’,  ‘devlet teşviğinin verilme şartları’,  ‘teşviğe ikramiye, prim, sosyal yardımlar ve fazla mesainin dahil olup olmadığı’ konuları  ele alınarak ‘işverenin  teşvikten nasıl yararlanacağı bilgisi’ örneklerle anlatılmaktadır.

1. Yeni asgari ücret asgari geçim indirimi dahil edilerek mi net 1.300 TL / ay oldu? 

Duyurulan 1.300 TL net asgari ücret hesaplamasına 123,53 TL asgari geçim indirimi dahildir. SGK prim teşviğinden yararlanan bir iş yeri için, Ocak ayı net asgari ücret ve işveren maliyeti hesaplaması aşağıdaki gibidir;

a

2. Mevcut gelir vergisi dilimleri dikkate aldığında, yıl içerisinde asgari ücret net 1.300 TL / ay’ın altına düşecek mi?

2016 yılı gelir vergisi dilimlerine göre ücretli çalışan bir kişi, gelir vergisi matrahı 12.600 TL’ye kadar 15%, 12.600TL’den 30.000TL’ye kadar 20% gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle, mevcut gelir vergisi dilimlerinde bir değişiklik olmadığı takdirde, asgari ücretli bir çalışan Ekim ayı itibariyle kümülatif 14.000 TL gelir vergisi matrahına ulaşacak ve ilgili aydaki kazancı 20%’lik gelir vergisi üzerinden vergilendirileceği için net ücreti 1.300 TL’nin altına düşerek 1.231 TL olacaktır.

Asgari ücretli çalışan bir kişi için yıllık bazda brüt-net gelir hesaplaması aşağıdaki gibidir;

b

3. İşverenler, sadece 2015 yıl sonunda, brüt 2.550 TL/brüt veya altında ücret alan çalışanlar için mi devlet desteğinden faydalanacaklar?

Asgari ücret desteği (teşvikinden) yararlanma üst sınırı henüz yasallaşmadı, ancak TBMM Meclis Plan & Bütçe komisyonundaki önergenin yasallaşması durumunda; işverenler, 2015 yılının ilgili ayları itibariyle 2.550 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ve yeni işe alınacak işçilerin yüzde 10’una kadar, asgari ücret desteğinden yararlanabilecekler Bu destekten yararlanma şartlarının aşağıdaki gibi olması öngörülüyor;

*2015’te SGK prim ve hizmet belgelerinde ilgili ay için brüt toplam gelirin 2.550 TL altında bildirilmesi esas alınacak.

*Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan brüt toplam 2.550 TL gelir seviyesinin altındaki çalışan sayısının yüzde 10 ilave artışına kadar destek sağlanacak.

*1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirildi. (Yüzde 10’dan yararlanamayacakları için bu destek sağlandı. 2016’da yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerli.

*2016 yılında yeni açılacak firmalar da teşvikten sınırlama olmadan yaralanacaktır.

Teşvik kapsamındaki bir çalışan için işveren maliyeti hesabı örneği aşağıdaki gibidir; (çalışanın yılda 4 defa ikramiye aldığı bir durum canlandırılmıştır)c

4. Teşvike baz edilen 2.550 TL brüt/ay ücretin içine ikramiye, prim, sosyal yardımlar, fazla mesai gibi yan ödemeler dahil midir?

İlgili önergenin yasallaşması durumunda, devlet desteğinden 2015 yılında ayda 2.550 TL (Brüt SGK Matrahı: SGK primine tabi olan tüm brüt kazanç kalemleri) ve altında kazancı olan sigortalılar için yararlanılacaktır.Brüt SGK matrahı SGK primine tabi olan tüm brüt kalemlerini kapsamaktadır (ikramiye, fazla mesai, vardiya primi, performans primi….)

5. 2016 yılında asgari ücret veya 2.550 Brüt TL altında ücretle işe alınan/alınacak olan çalışanlar için işveren, devlet desteğinden nasıl faydalanabilir?

2.550 TL brüt toplam kazanç düzeyinden 2016 yılı içerisinde yeni işe alınanların 10%’unun da yukarı bahsedilen devlet desteğinden faydalanacakları öngörülüyor.

Kaynak: PERYÖN

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz