Yetkinlik Bileşenleri

                 Yetkinlik; mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır. Dolayısıyla da  yetkinliklerin genel olarak üç bileşeni vardır: Bilgi, beceri ve tutum. Tüm yazılar Bilgi: Belirli bir alanda sahip olunan bilgi birikimidir. Bir konuda yetkin olabilmek için, ilk...
Devamı için tıklayın... »

Personel-İnsan Kaynaklari Yönetimi Arasindaki İlişki Ve Farklar

Personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasındaki farklarını özetleyen bu ayrıntılı tabloyu lisans döneminde hazırlamıştım.   1980’lerden sonra personel yönetimi yerini insan kaynakları yönetimine bırakmış olsa da günümüzde ne yazık kı insan kaynakları yönetimine geçmeyen firmalar bulunmaktadır.  Bu nedenledir ki insan kaynakları yönetimine geçmeyen...
Devamı için tıklayın... »

İnsan Kaynaklarının Stratejik Rekabet Üstünlüğü Potansiyeli

                               İnsanların bilgi, beceri ve yeteneklerini birebir kopya etmek mümkün olmadığından bir insan, başka bir insanın yerini kolayca dolduramaz. Ayrıca bir durumda belirli koşullarda başarılı olmuş bir insan başka bir durumda bir değer yaratamayabilir. Bu nedenle insan kaynağını bulma,...
Devamı için tıklayın... »

Kuşaklar

Kuşaklarla ilgili olarak Türkiye’de malesef çok az çalışma yapılmaktadır. Çeviri olarak hazırlanan yayınlar ise Türk kültürüne adaptasyon konusunda eksiklikleri barındırmaktadır. Zuhal Yiğit, Türkiye’de kuşaklarla ilgili ilk bilimsel araştırmayı ortaya koymuştur. Onun çalışmasından sizlere bilgiler veriyor olacağım. 1) Büyük Değişim Kuşağı:...
Devamı için tıklayın... »
Scroll To Top